เกษตรรายงานภัยพิบัติ ฝนถล่ม-ศัตรูพืชระบาด

0
48

ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร( ข้อมูลวานนี้)สถานการณ์อุทกภัย ถึงปัจจุบัน ซึ่งมีจังหวัดที่ประสบอุทกภัย 4 จังหวัดนั้นในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ เกิดฝนตกหนักเมื่อ 17 พ.ค. 60 ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมขัง ในเขตอำเภอดอยหล่อ ,จอมทอง และดอยเต่า แนวโน้มสถานการณ์ เข้าสู่ภาวะปกติ หากฝนไม่ตกลงมาเพิ่ม อย่างไรก็ตามมีรายงานฝนตกล่าสุดทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเขตเมือง กระจายหลายๆพื้นที่ขณะนี้


0..พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง
สำหรับด้านศัตรูพืชระบาด ช่วงภัยเดือนมกราคม 2560- ปัจจุบัน จังหวัดพะเยา (โรคเชื้อราระบาดในหอมแดง, ถั่วเขียว, กระเทียม) ลำพูน (โรคเชื้อราระบาดในกระเทียม ,หอมแดง ,และหอมแบ่ง และโรคจุดสีม่วงในหอมแดง และโรคใบเหลืองแห้งในกระเทียม) ในพื้นที่ประสบภัย 4 จังหวัด(รวมพิจิตร-นครพนม) สำรวจพบความเสียหายสิ้นเชิงเสร็จสิ้นแล้ว เกษตรกร 3,062 ราย พื้นที่ 15,766.36 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 5,840.25 ไร่ พืชไร่ 6,477.25 ไร่ พืชสวนและอื่น ๆ 3,448.86 ไร่ คิดเป็นวงเงินช่วยเหลือ 19.76 ล้านบาท ช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว 769 ราย วงเงิน 2.18 ล้านบาท
นอกจากนั้นยังมีการให้ความช่วยเหลือ การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปี นาปรัง อุปโภค-บริโภค และพืชไร่179 เครื่อง เช่น พื้นที่นาปีและพืชไร่ที่ น่าน พิษณุโลก ช่วยเหลือพื้นที่นาปรังที่ เชียงใหม่24 เครื่อง ลำพูน, แม่ฮ่องสอน ,พะเยาช่วยเหลือเพื่อการอุปโภค-บริโภค 76 เครื่อง ในพื้นที่ ลำปาง สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ เพื่อช่วยเหลืออุปโภคบริโภคในพื้นที่เชียงใหม่ 2 คันเป็นต้น
รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ปริมาตรน้ำในอ่างฯ 39,952 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 53 (ปริมาตรน้ำใช้การ16,132 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 31) ปริมาตรน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2559 (32,990 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 44) มากกว่าปี 2559จำนวน 6,962 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 208.79 ปริมาณน้ำระบาย 93.96 ล้าน ลบ.ม.เฉพาะในภาคเหนือซึ่งมี 7 แห่งมีความจุ24,715 ลบ.ม.นั้นน้ำทุกอ่างมี 10,654 ลบ.ม.คิดเป็น ร้อยละ 43 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จำนวน 10 อ่างฯ เช่นเขื่อนแม่งัดฯ มี 30%เขื่อนแม่กวงฯ มี14% ปริมาณน้ำท่าในแม่น้ำปิง -ยมยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย ส่วนแม่น้ำน่านเกณฑ์ ปกติ

ดังนั้นแม้ว่าฝนจะตกกระจายในหลายๆพื้นที่ทั่วภาคเหนือ ตอนบนขณะนี้ เกณฑ์การไหลของน้ำเข้าสู่อ่างแหล่งเก็บยังไม่ตามเป้าหมาย และพื้นที่การรองรับน้ำยังมีมากพอที่จะรับมือกับภาวะน้ำท่วม น้ำรอการระบาย

( ภาพจาก:แฟ้มข่าวเกษตร )

แสดงความคิดเห็น