มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ช่วยผู้ประสบภัยที่ จ.เชียงใหม่

0
85

วันศุกร์ที่ 19 พ.ค.60 การปฏิบัติภารกิจของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ที่ จ.เชียงใหม่ ต่อเนื่องในช่วงบ่าย นายกองเอก วิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ กรรมการบริหารและประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางมอบถุงพระราชทาน พร้อมสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค บรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาว อ.ฮอด ที่หอประชุม อ.ฮอด หลังจากที่ประชาชนประสบภัยพิบัติ จากเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 4 พ.ค.60 มี่ผ่านมา ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูร อย่างหาที่สุดมิได้

ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกร ที่ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัย และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เดินทางมามอบถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ราษฎร จำนวน 500 ครอบครัว  โดยมี นายประจวบ กันธิยะ รอง ผวจ.เชียงใหม่ และนายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นอภ.ฮอด พร้อม หน.ส่วนราชการ หน.หน่วยงาน และผู้มาร่วมงานให้การต้อนรับ

สำหรับวาตภัยในพื้นที่ อ.ฮอด เกิดเมื่อวันที่ 4 พ.ค.60 เวลา 15.00 น.ที่ผ่านมา สร้างความเสียหายให้แก่บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนใน 4 ตำบล 20 หมู่บ้าน คือ ต.บ้านตาล 5 หมู่บ้าน 150 ครัวเรือน ,ต.ฮอด 5 หมู่บ้าน 100 ครัวเรือน , ต.หางดง จำนวน 3 หมู่บ้าน 90 ครัวเรือน และ ต.นาคอเรือ 7 หมู่บ้าน 210 ครัวเรือน

ในเบื้องต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ได้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนวัสดุก่อสร้าง ให้กับราษฎรผู้ประสบภัย และจากความช่วยเหลือของเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เชียงใหม่ (ปภ.) หน่วยงานทหาร ตำรวจ ได้นำถุงยังชีพและสิ่งของไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัย บรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นแล้ว ในส่วนของ อปท.แห่งนี้ พื้นที่ประสบภัยก็ได้มีการใช้จ่ายงบประมาณของท้องถิ่น จัดหาวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย เพื่อช่วยเหลือ/บรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าแก่ผู้ประสบภัยแล้ว พร้อมทั้งได้ระดมประชาชนอาสาสมัครมาร่วมกันซ่อมแซมและซ่อมสร้างสิ่งที่ชำรุดเสียหาย ให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้แล้วเช่นกัน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของชาวไทยทั้งปวง

แสดงความคิดเห็น