ประชุม กศจ ชี้แจงนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

0
13

ปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ชี้แจงนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และภารกิจของคณะกรรมการ การศึกษา จ.เชียงใหม่ แก่ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ” กศจ.พบผู้บริหารสถานศึกษา ทุกภาคส่วน” (เขตพื้นที่การศึกษา 1,2,4) ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา

แสดงความคิดเห็น