มอบถังทำปุ๋ย…

0
9

มนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบถังสำหรับทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียกให้แก่ ผู้นำชุมชน คณะ กรรมการหมู่บ้าน และชาวบ้าน บ้านห้วยยาบ หมู่ 2 ตำบลห้วยยาบ , บ้านสันมะนะ หมู่ 10 และบ้านป่าเหียง หมู่ 13 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ ที่ศาลากลางชุมชนบ้านป่าเหียง หมู่ 13

แสดงความคิดเห็น