ช่วยเหลือผู้ยากไร้…

0
17

มลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิกจิตอาสา ออกเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค และเงินจำนวนหนึ่ง ช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ในพื้นที่ อำเภอดอยหล่อ จำนวน 10 ครอบครัว โดยมี พ.อ.มณี จันทร์เจริญ นักสังคมสงเคราะห์ในจังหวัดเชียงใหม่ ไปออกเยี่ยมให้กำลังใจด้วย

แสดงความคิดเห็น