ชมรมมัคคุเทศก์รักษ์ล้านนา กับกิจกรรม “วันมัคคุเทศก์ไทย”

0
73

ชมรมมัคคุเทศก์รักษ์ล้านนาพร้อมด้วยชมรมอินเตอร์ไกด์ ชมรมท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ ชมรมเพื่อนไกด์เชียงใหม่ ชมรมไกด์ CM 2 ล้อ และ บริษัทสแตนดาร์ดทัวร์ จัดงานวันมัคคุเทศก์ไทยประจำปี 2560 ซึ่งตรงกับวันที่ 21 มิถุนายน ของทุกปี พาน้องจากบ้านเด็กกำพร้า 4 แห่ง เที่ยวชม ฟาร์มจระเข้ และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ผ่านมา ชมรมมัคคุเทศก์รักษ์ล้านนา ได้จัดกิจกรรมโดยใช้ชื่อว่า “พี่ๆ มัคคุเทศก์รักษ์ล้านนาพาน้องเที่ยว” ทางชมรมฯ ได้พาน้องๆ จากบ้านเด็กกำพร้า 4 แห่ง ได้แก่บ้านเด็กกำพร้าปิยวัฒน์ 35 คน, บ้านเด็กกำพร้านำพร 20 คน, บ้านเด็กกำพร้ายินดี 20 คน และสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าบ้านเด็กดี 30 คนรวม 105 คน พี่เลี้ยงบ้านละ 4 คน รวม 16 คน รวมทั้งหมด 121 คน ไปเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วเชียงใหม่

โดยมี บริษัทสแตนดาร์ดทัวร์ สนับสนุนรถบัส 40 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน ไม่คิดค่าใช้จ่าย, มูลนิธิกองทุนเพื่ออนุรักษ์ดอยอินทนนท์, ปางช้างแมสา, โรงเรียนลิง, คุ้มเสือ, ฟาร์มจระเข้แม่ริม, ร้านอาหารเชียงรายโกเชียง, สายน้ำผึ้ง ออคิด ร่วมสนับสนุนในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

นายธงชัย วงค์ใหญ่ ประธานที่ปรึกษา ชมรมมัคคุเทศก์รักษ์ล้านนา เป็นประธานเปิดงานวันมัคคุเทศก์ไทย แล้วชมการแสดงของจระเข้ การแสดงมายากลของ Magic Land เชียงใหม่ มีกิจกรรมได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งวัน หลังจากนั้น เวลา 10.30 น. ชมการแสดงของโรงเรียนลิง เวลา 11.30 น. เยี่ยมชมและรับประทานอาหาร เที่ยงที่ สวนกล้วยไม้สายน้ำผึ้ง เวลา 13.30 น. ชมกิจกรรมการอาบน้ำให้อาหาร และชมการแสดงของช้าง ที่ปางช้างแม่สา เวลา 15.00 น. เดินทางไปเยี่ยมชมคุ้มเสือ

นายมานพ แซ่เจีย ประธานชมรมมัคคุเทศก์รักษ์ล้านนา เปิดเผยว่า ว่าที่ 21 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ “พระบิดาแห่งมัคคุเทศก์ไทย”

สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเป็นบุคคลสำคัญของไทยพระองค์หนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่ทรงมีความสำคัญต่อคนไทยและชาติไทย พระเกียรติคุณของพระองค์ท่านได้รับการยกย่องเทิดทูนทั้งในเวลาที่ยังทรงพระชนม์อยู่ และในเวลาที่สิ้นพระชนม์ไปแล้ว โดยจัดว่าผลงานที่ได้ทรงสร้างขึ้นไว้นั้นนับว่าเป็นประโยชน์แก่ชาติไทยและอนุชนคนไทยอย่างใหญ่หลวง จนกระทั่งได้รับการยกย่องพระเกียรติยศว่า พระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทย

ทั้งนี้ สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพมิได้ทรงงานที่สำคัญไว้ให้แก่ชาติไทยของเราแต่เพียงเฉพาะในเรื่องประวัติศาสตร์และโบราณคดีเท่านั้น หากแต่งานในด้านอักษรศาสตร์ การปกครอง กฎหมาย ตลอดจนงานด้านสาธารณสุข งานด้านป่าไม้ และงานด้านวิชาการอื่นๆ อีกหลายสาขาก็ดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ว่าได้ทรงริเริ่มและ เสริมสร้างวางแบบแผนไว้ให้เป็นแนวทางปฏิบัติกันสืบมาอีกด้วย

ทางชมรมและผู้สนับสนุนในการจัดกิจกรรม “พี่ๆ มัคคุเทศก์รักษ์ล้านนาพาน้องเที่ยว” ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ จึงได้จัดกิจกรรมพาน้องๆ จากบ้านเด็กกำพร้า 4 แห่ง เที่ยวชม ฟาร์มจระเข้ และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในอำเภอแม่ริมในวันนี้ และต้องขอขอบคุณสำหรับผู้ที่ร่วมสนับสนุนในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ให้ประสบผลสำเร็จลุล่วงไปด้วยด้วยดี