ร่วมแสดงความยินดีกับ อ.นพ.รักษ์ ตนานุวัฒน์ ที่สามารถทำ “โฮลอินวัน” ในการแข่งขันกอล์ฟกีฬาบุคลากร ของ สกอ.ครั้งที่ 36

0
22

รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล ประธานชมรากอล์ฟ มช.และสมาชิกของชมรมฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ อ.นพ.รักษ์ ตนานุวัฒน์ ที่สามารถทำ “โฮลอินวัน” ได้จากการแข่งขันกอล์ฟกีฬาบุคลากร ของ สกอ.ครั้งที่ 36 สนามริมกกกอล์ฟคลับ จังหวัดเชียงราย เมื่อวันก่อน