หน้าแรก ผู้เขียน โพสต์ของ vitaya sridaorueng

vitaya sridaorueng

412 โพสต์ 0 ความคิดเห็น

 แถลงเปิดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์สู่สากลและพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มชนเผ่า

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.60 ที่พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง เชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน, บริษัททัวร์ในจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล และพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้เล็งเห็นคุณค่าของวิถีชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูง ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้ จึงจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูงขึ้น เพื่อเสริมสร้างรายได้จากการส่งเสริมการท่องเที่ยว ลดปัญหา ทั้งการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทำเกษตร และอพยพเคลื่อนย้ายเข้าสู่ตัวเมือง นายธีรพงษ์ ศรีสุคนธ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดเผยว่า พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง เป็นแหล่งรวบรวมผลงานวิชาการและหลักฐานที่แสดงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของราษฎรบนพื้นที่สูง เป็นสถานที่ส่งเสริมเผยแพร่แสดงอัตลักษณ์วัฒนธรรม และการจำลองวิถีชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูง เป็นศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของราษฎรบนพื้นที่สูง โดยได้ประสานการดำเนินกิจการ ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงทั้ง 16 จังหวัด แบ่งส่วนการจัดแสดงออกเป็น 2 ส่วน คือ การจัดแสดงภายในอาคาร ประกอบด้วย ชั้นที่หนึ่ง มีห้องจัดแสดงสารคดีเฉลิมพระเกียรติและการพัฒนาบนพื้นที่สูง บอร์ดวีดีทัศน์หลักวัฒนธรรม...

เตือนผู้ขับขี่ระวังลื่น รถน้ำมันพลิกคว่ำดอยหัวโท

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 16.00 น.ได้เกิดรถบรรทุกน้ำมันดีเชลกับน้ำมันเบนชินหมายเลขทะเบียน 70-7224 นครราชสีมา โดยมีนายสมทรง ทรัพย์ถนอม เป็นคนขับรถดังกล่าว เป็นรถพ่วงหัวลาก ถังเดียว บรรทุกทั้งเบนชินและดีเชล จำนวนทั้งหมด 32,000 ลิตร ในรถพ่วงคันเดียวกัน จะนำไปส่งที่บ้านอ่าย อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้พลิกคว่ำ ที่ดอยหัวโท ถนนหลวง107 โชตนา ช่วงกิโลเมตรที่ 110 เป็น ทางโค้งหักศอก 90 องศา และมีความลื่นเป็นตัวประกอบ ซึ่งมีรถต่างจังหวัดได้มาพลิกคว่ำตรงนี้บ่อยๆ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่กู้ภัย เทศบาลไชยปราการและ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ได้จัดทำการใช้สารเคมีกำจัดคาบน้ำมันและใช้สารเคมีกันลื่นทับหน้าน้ำมันแล้ว แต่ก็ยังเตรียมพร้อมใช้รถดับเพลิงเตรียมน้ำเพื่อป้องกันการลุกไหม้ของเชื้อเพลิงเพราะว่าเป็นน้ำมันเบนซินจำนวนร่วม หมื่นลิตรและน้ำมันดีเชลอีกสองหมื่นกว่าลิตร ทางเจ้าหน้าที่ได้เตรียมพร้อม จึงขอเตือนผู้ที่ใช้รถใช้ถนนในช่วงกิโลเมตรที่ 110...

“อสม.ออนไลน์” นวัตกรรมไทย คว้ารางวัลชนะเลิศระดับโลกจาก ITU & UN

19 มิถุนายน 2560: “อสม.ออนไลน์” แอปพลิเคชันด้านสาธารณสุขของไทย คว้ารางวัลระดับโลก จาก ITU & UN ตอบโจทย์การนำนวัตกรรมดิจิทัลพัฒนางานสาธารณสุขไทยตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของอาสาสมัครสาธารณสุขทั่วประเทศ เดินหน้า AIS Digital For Thais สนับสนุนให้อสม.ได้ใช้งานแอปพลิเคชันที่ได้รับรางวัลระดับโลก ด้วยการจัดประกวดการใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดูแลระบบสุขภาพของประชาชน และประเทศไทยอย่างยั่งยืน ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี )กล่าวว่า ในฐานะที่ทำหน้าที่กำกับดูแลภาคเอกชน ผู้ให้บริการระบบสื่อสารโทรคมนาคม รู้สึกภาคภูมิใจที่บริษัทเอกชนได้ให้ความสำคัญ และสร้างสรรค์นวัตกรรมในการนำเทคโลยีดิจิทัลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆของประเทศเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนในสังคมไทยให้ดียิ่งขึ้นซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ทั้งนี้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)หรือ AIS เป็นภาคเอกชนอีกหนึ่งบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้ประเทศก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งไม่ใช่แต่ประเทศไทยเท่านั้นที่ให้ความสำคัญกับการนำนวัตกรรมไปส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล แต่ประเทศต่างๆทั่วโลกก็ยังเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโลก เช่น การที่สหภาพโทรคมนาคมนานาชาติ(International...