29 April 2017
Authors Posts by arporn

arporn

87 POSTS 0 COMMENTS

PEA เชียงใหม่ เร่งซ่อมแซมเสาไฟล้ม

PEA เชียงใหม่ เร่งซ่อมแซมเสาไฟล้ม วันที่ 28 เม.ย. 2560 เวลา 16:30 เกิดเหตุลมพายุ ฝนฟ้าคะนอง ทำให้ต้นไม้ใหญ่โค่นล้มพาดใส่สายไฟแรงสูงขาด เสาแรงสูง 12 เมตร หัก จำนวน 2 ต้น บริเวณหมู่บ้านสันต้นกอก ต.ดอนแก้ว จึงส่งผลให้เกิดไฟดับ และได้รับการสนับสนุนทีมงานจาก กฟจ.ชม. ช่วยปฏิบัติงานขุดหลุมปักเสาแรงสูงใหม่ จำนวน 2 ต้น โดยหลังจากนี้จะดำเนินการพาดสายแรงสูงให้แล้วเสร็จภายในคืนนี้ ส่วนแรงต่ำนั้นอาจจะดับบางพื้นที่ ความคืบหน้า คาดว่าจะสามารถจ่ายไฟกลับมาสภาวะเกือบปกติก่อนเวลา 24:00 น.

PEA สาขาย่อยอำเภอแม่ออน จัดพิธีทำบุญอาคารสำนักงาน

PEA สาขาย่อยอำเภอแม่ออน จัดพิธีทำบุญอาคารสำนักงานวันที่ 21 เมษายน 2560 PEA สาขาย่อยอำเภอแม่ออน โดยนายไกรศรี อินโปธา ผู้จัดการ พร้อมพนักงาน จัดทำบุญอาคารสำนักงานเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยได้รับเกียรติจาก นายทองศุกร์ วงศ์โสภา ผู้จัดการ PEA สาขาอำเภอสันกำแพง พร้อม ผู้บริหารและพนักงาน และผู้นำท้องถิ่นตลอดจนพี่น้องประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ใกล้เคียงเข้าร่วมทำบุญ และแสดงความยินดีในโอกาสที่ปรับปรุงอาคารสำนักงานใหม่ ทั้งนี้ PEA สาขาย่อยอำเภอแม่ออน มีที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ เลขที่ 119/1 ม.7 ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 0-5385-9472 โดยเปิดให้บริการรับคำร้องทุกชนิด อาทิเช่น การขอใช้ไฟฟ้า ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เพิ่มขนาด ย้าย เลิกใช้ไฟ รับคำร้องขอขยายเขต...

PEA เชียงใหม่ จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหาร

PEA เชียงใหม่ จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหารวันที่ 18 เมษายน 2560 PEA เชียงใหม่ จัดพิธีสืบฮีตสานฮอย ประเวณีปี๋ใหม่เมือง นำโดย นางจรัสศรี มณีลดา นักบริหารงานทั่วไประดับ 9 พร้อมผู้บริหาร พนักงาน ผู้ปฏิบัติงานให้กับ PEA เชียงใหม่ รดน้ำดำหัว นายวีระศักดิ์ มโนวรรณ์ ผู้จัดการ นายพิสิษฐ์ ฤกษะเสน รองผู้จัดการ นายชนินทร์ มะโนรุ่งเรือง รองผู้จัดการ นายชูเกียรติ จันโททัย รองผู้จัดการ ผู้บริหาร PEA เชียงใหม่ ณ สำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่  

PEA เชียงใหม่ ร่วมขบวนพิธีสระเกล้าดำหัวผู้ว่าฯ

PEA เชียงใหม่ ร่วมขบวนพิธีสระเกล้าดำหัวผู้ว่าฯ    

PEA เชียงใหม่ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

PEA เชียงใหม่ จัดกิจกรรม Big Cleaning Dayวันพุธที่ 12 เมษายน 2560 PEA เชียงใหม่ โดยนายวีระศักดิ์ มโนวรรณ์ ผู้จัดการ เป็นประธาน นำผู้บริหาร พนักงาน ผู้ปฏิบัติงานให้กับ PEA เชียงใหม่ จัดกิจกรรมการทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ครั้งที่ 1/2560 ตามกิจกรรมคุณภาพ 5 ส เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ของคณะผู้บริหาร และพนักงาน ในการร่วมมือ ร่วมใจ ทำความสะอาดบริเวณสถานที่ปฏิบัติงาน ปรับปรุงพัฒนาสำนักงาน และบริเวณโดยรอบให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม ร่วมทำสำนักงานให้เป็น Happy workplace เสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน...

PEA เชียงใหม่ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่

PEA เชียงใหม่ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา PEA  จังหวัดเชียงใหม่   โดยนายวีระศักดิ์  มโนวรรณ์ ผู้จัดการ นำคณะทำงานหน่วยบริการเคลื่อนที่ PEA จังหวัดเชียงใหม่ ออกให้บริการร่วมกับอำเภอเมืองเชียงใหม่ ในโครงการ "อำเภอเมืองเชียงใหม่ยิ้มเคลื่อนที่" ครั้งที่ 5/2560 โดยมีนายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด PEA เชียงใหม่ ได้ให้บริการรับคำร้องขอรับบริการต่างๆ ทุกชนิด ให้คำปรึกษาการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและคุ้มค่า ฯลฯ ให้กับประชาชน ผู้ใช้ไฟฟ้า ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ และนายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด รองนายกเทศมนตรี...

แบ่งปันน้ำใจ

แบ่งปันน้ำใจ สมาชิกกลุ่ม ฅนฮักเพื่อน สันกำแพง N25/O30 จำนวน 26 คน ได้ไปเป็นตัวแทนของผู้มีจิตเมตตาบริจาคปัจจัยและเครื่องอุปโภค บริโภค สำหรับน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียน ตชด.ไลออนส์มหาจักร 9 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทางกลุ่มฅนฮักเพื่อนได้จัดเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับบริจาคมาและได้จัดซื้อเพิ่มเติมโดยใช้ปัจจัยที่ได้รับบริจาคทุกบาททุกสตางค์เพื่อกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากการบริจาคสิ่งของแล้วยังนำอาหารและขนมมาเลี้ยงอีกด้วย

นายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกเชียงใหม่

นายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกเชียงใหม่         เมื่อวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์  2560 ที่ผ่านมา  นางปรียาวัลย์  รอดสวัสดิ์  นายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่   และครอบครัวทหารผ่านศึก ในพื้นที่ คือพลทหาร พงษ์พิพัฒน์ พรมใจ เป็นทหาร ผ่านศึกนอกประจำการ  บัตรชั้นที่ 4  ณ บ้านเลขที่ 96 ม.7 ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จว.เชียงใหม่ ซึ่งมีฐานะยากจน ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ ร่างกายซีกซ้ายอ่อนแรงเคลื่อนไหวลำบาก พร้อมนี้ได้มอบเงินบำรุงขวัญ   และถุงยังชีพ เครื่องนุ่งห่ม  และยาสามัญประจำบ้าน    ...

PEA เชียงใหม่ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล

PEA เชียงใหม่ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล วันนี้ (วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560) PEA เชียงใหม่ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างความสามัคคี โดยจะนำรายได้ส่วนหนึ่งไปใช้ในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์และกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ ซึ่งในการแข่งขันฯในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายธีรพงษ์ บุรีรักษ์ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ในงานมีการมอบถ้วยรางวัลจากผู้บริหาร PEA ให้กับผู้ชนะ นอกจากนี้มีการร่วมสนุกจับฉลากแจกของรางวัลในระหว่างการแข่งขัน ณ Bully Bowl ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

PEA เชียงใหม่ ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

PEA เชียงใหม่ ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล วันนี้ (วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560) เวลา 06.59 น. PEA เชียงใหม่ โดยนายวีระศักดิ์ มโนวรรณ์ ผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานในสังกัด ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันครบรอบสวรรคต สตมวาร (ครบ 100 วัน) ร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา ประชาชน โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่