หน้าแรก ผู้เขียน โพสต์ของ Numchai Oovanit

Numchai Oovanit

5688 โพสต์ 0 ความคิดเห็น

รองผบ.พล.ร.7 จัดกิจกรรมปลูกป่าสร้างฝาย

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 60 เวลา 0900 พ.อ.บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ รอง ผบ.พล.ร.7 เดินทางเข้าพบ นายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นอภ.ฮอด พร้อมด้วย นายอารีย์ พวงกิ่งแก้ว หัวหน้าอุทยานแห่งชาติออบหลวง และ นางอ้อมนภา ใจจันทร์ นายก อบต.หางดง เพื่อขับเคลื่อนโครงการ ทบ.อาสาปลูกป่าสร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธาน ณ ที่ว่าการอำเภอฮอด จากนั้น รอง ผบ.พล.ร.7, นอภ.ฮอด, หัวหน้าอช.ออบหลวง และ นายก อบต.หางดง ได้เดินทางเข้าพื้นที่บ้านดอยคำเพื่อดำเนินการสร้างฝายบริเวณห้วยแม่นาเปิน โดยมีผู้ใหญ่บ้านบ้านดอยคำนำราษฎรในพื้นที่ ร่วมกับกำลังจาก อช.ออบหลวง และ ชป.จาก...

ขนส่งขยันจริง!!!! จับอูเบอร์คาสนามบิน

เชียงใหม่นำกำลังตำรวจ ทหาร และขนส่ง กวดขันรถอูเบอร์ และแกร๊บคาร์ ที่นำรถยนต์ส่วนบุคคลมาวิ่งโดยสารสาธารณะ เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 20 มิ.ย.60 นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับตำรวจ ทหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบบุคคลที่นำรถส่วนบุคคลมาวิ่งรับส่งผู้โดยสาร ผ่านแอพพลิเคชั่น อูเบอร์ และแกร๊บคาร์ ที่บริเวณท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตามนโยบายของกรมการขนส่งทางบก ที่ได้กำชับให้ทุกจังหวัดเข้มงวดกวดขันดำเนินการตามกฎหมายอย่างต่อเนื่อง การนำรถส่วนบุคคลไปวิ่งรับส่งผู้โดยสาร มีความผิดฐานใช้รถผิดประเภท ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดมาตรการจัดระเบียบรถสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตามสถานีขนส่งอาเขต และท่าอากาศยาน ถ้าพบการกระทำผิดซึ่งหน้าให้ลงโทษเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายทันที เพราะการใช้บริการรถยนต์ส่วนบุคคล เกรงว่าผู้โดยสารอาจจะไม่ได้รับความคุ้มครอง ความปลอดภัย เนื่องจากไม่มีการคัดครองจากหน่วยงานขนส่ง นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่...

ทต.บ้านกลาง เปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการทำดอกไม้จันทน์ ให้แก่ประชาชน

นายประสิทธิ์ จันทกลาง นายก ทต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำดอกไม้จันทน์แก่ประชาชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ประชาชนหมู่ที่ 1 บ้านพญาผาบ และหมู่ที่ 12 บ้านแจ่มพัฒนา รวม 50 คน ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านพญาผาบ โดยมีคณะผู้บริหาร หน.ส่วนราชการ และผู้นำชุมชน ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ ทั้งนี้จะได้จัดการฝึกอบรมฯให้แก่ประชาชนทุกหมู่บ้าน โดยกลุ่มเป้าหมายละ 2หมู่บ้านต่อวัน ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 27 มิ.ย.นี้ ดังนั้น ทต.บ้านกลาง จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครง การได้ ตามวันเวลาและสถานที่ตามตารางดังกล่าวต่อไป