หน้าแรก ผู้เขียน โพสต์ของ เชียงใหม่นิวส์

เชียงใหม่นิวส์

3900 โพสต์ 0 ความคิดเห็น

ผอ.ปปส.ภาค ๕ ติดตามและให้กำลังใจการดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการหลวง

ผอ.ปปส.ภาค ๕ ติดตามและให้กำลังใจการดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ศูนย์ปฏิบัติการห้วยฮะ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายพรพัฒน์ สุวรรณภูมิ ผอ.ปปส.ภาค ๕ พร้อมด้วย ทีมประสานงานประชารัฐจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ติดตามและให้กำลังใจการดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ศูนย์ปฏิบัติการห้วยฮะ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ โรงเรียนบ้านผาสำราญ ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ ๑.รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ปัญหาฝิ่นและยาเสพติดพื้นที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยผู้แทน ศป.ปส.อ.ปาย พบว่าสถานการณ์ฝิ่นมีความเบาบาง แต่ปัญหายาบ้ายังคงปรากฏสถานการณ์โดยเฉพาะพื้นที่รอยต่อดอยสามหมื่น อำเภอปาย-เวียงแหงและแม่แตง ทั้งนี้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง ศป.ปส.อ.ปาย/ตชด.๓๓๖และ ฉก.ร.๑๗ เป็นอย่างดี ๒.แลกเปลี่ยนผลการดำเนินงาน การเฝ้าระวัง การป้องกันและสถานการณ์ปัญหายาเสพติดร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนห้วยฮะ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๓.รับฟังผลการดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ศูนย์ปฏิบัติการห้วยฮะ...

ผอ.ปปส.ภาค ๕ เยี่ยมติดตามการดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด (ศูนย์แสงอรุณ)

ผอ.ปปส.ภาค ๕ เยี่ยมติดตามการดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด (ศูนย์แสงอรุณ) ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายพรพัฒน์ สุวรรณภูมิ ผอ.ปปส.ภาค ๕ พร้อมด้วย ทีมประสานงานประชารัฐจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะทำงาน ศป.ปส.อ.ปาย ลงพื้นที่ติดตามและให้กำลังใจการดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด (ศูนย์แสงอรุณ) ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี อาจารย์สุรศักดิ์และอ.พัดชา พรสกุลไพศาล ผู้จัดการศูนย์ฯ พร้อมด้วยผู้เข้ารับการบำบัดรักษา/กลุ่มเยาวชนในโครงการ/ชุด ชพส.กอ.รมน.สย.๑ ร่วมให้การต้อนรับจำนวน ๕๐ คนโดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ ๑.รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ศูนย์ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด (ศูนย์แสงอรุณ) ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งในปัจจุบันดำเนินการ สองเรื่องสำคัญ คือการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโดยระบบสมัครใจ...

คืบหน้าแผ่นดินไหว 5.2 ริกเตอร์ ประเทศเมียนมา คนในพื้นที่ อ.สบเมย-แม่สะเรียง รู้สึกได้

แผ่นดินไหว 5.2 ริกเตอร์ ประเทศพม่า (Myanmar)ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 190 กม. เย็นวันนี้ 17 มิ.ย.61 เวลาประมาณ 20.21 น.ประชาชนบางพื้นที่ใน อ.สบเมย และ อ.แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่างรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนของการเกิดแผ่นดินไหว ล่าสุด สำนักเฝ้าระวัง กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่า เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 20.21 น.(ตามเวลาประเทศไทย ) เกิดแผ่นดินไหวประเทศเมียนมาร์ ขนาด 5.2 ตามมาตราริกเตอร์ ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 190 กิโลเมตร แรงของแผ่นดินไหวส่งผลทำให้ประชาชนในหลายหมู่บ้านได้รับรู้ถึง แรงสั่นสะเทือน บริเวณบ้านผาผ่า...