27 March 2017
Tags มรดกโลก

Tag: มรดกโลก

ฟอสซิลหอย 30 ล้านปีที่เหมืองแม่เมาะ

ฟอสซิลหอยที่แม่เมาะเป็นฟอสซิลหอยที่มีความหนามากที่สุดในโลก อยู่ในตระกูลหอยวงศ์ Viviparidea ซึ่งพบได้ทั่วไปในประเทศไทย โดยหอยตระกูลนี้เป็นหอยขมน้ำจืด จะพบอยู่ในช่วงอายุ Jurassic ถึง Rccent (200 ล้านปีมาแล้ว) ในประเทศไทยพบได้ตามแอ่ง เทอร์เชียรี มีลักษณะเป็นชั้นหอยหนาและพบกระจายในดิน พบได้ที่แอ่งลี้ จ.ลำพูน (บ้านป่าคา บ้านนาทราย) แอ่งแม่สอด จ.ตาก แอ่งเชียงม่วน จ.พะเยา แอ่งกระบี่ บ้านหวายเล็ก...

รองนายกรัฐมนตรี ตรวจพื้นที่ผาช่อ เตรียมการขึ้นทะเบียน เป็นมรดกโลก

เมื่อช่วงบ่ายเวลา ประมาณ 15.00 น. วันที่ 17 พ.ค.60 พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปยังผาช่อ ในอุทยานแห่งขาติแม่วาง ม.23 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ เพื่อดูพื้นที่เตรียมการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยมีนายกฤษณ์ ธนาวณิช รอง ผวจ. พล.ต.ทำนุ โพธิ์งาม ผอ.สนภ.3...

สกุ๊ปหน้า1…3 องค์กรนำร่อง..!! พลิกประวัติศาสตร์

ที่บริเวณภายในบ้านร้อยปี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ได้มีการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนหมอต้นไม้ ซึ่งเป็นความร่วมมือของ 3 องค์กร ประกอบด้วย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16, โครงการเชียงใหม่สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ (CMLS) และ เขียว สวย หอม จัดขึ้นเพื่อนำคณะนักเรียนจาก โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จำนวนกว่า 40 คน เข้าร่วมการศึกษาเรียนรู้นิเวศประวัติศาสตร์เชียงใหม่ “เมืองแม่น้ำในหุบเขา” โดยในกิจกรรมได้มีการนำผู้เข้าร่วมนั่งรถรางเขียวชมเมือง...

เปิดเวทีระดมความคิดเห็น “บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียต่อความเป็น ‘มรดกโลก’ ของเมืองเชียงใหม่”

นายกฤษณ์ ธนาวนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหมเป็นประธานเปิดเวทีระดมความคิดเห็น"บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียต่อความเป็น 'มรดกโลก' ของเมืองเชียงใหม่โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ตามแนวทางมรดกโลก (ระยะที่ 1)" ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

ระดมความคิดเห็น…

นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่. เป็นประธานเปิดเวที ระดมความคิดเห็น " บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียต่อความเป็น "มรดกโลก" ของเมืองเชียงใหม่ ตามโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

เร่งเปิดฝันเชียงใหม่ ทัวร์เมืองมรดกโลก

คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่เชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก ระบุว่า ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก สมัยสามัญ ครั้งที่ 40 วันที่ 10 - 20 ก.ค.นี้ ที่กรุงอีสตันบูล ประเทศตุรกี ในส่วนการจัดเตรียมเอกสารความคืบหน้าที่มีการรับรองเมืองเชียงใหม่ อยู่ในบัญชีเบื้องต้นเมืองมรดกโลกซึ่งคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 39 เมื่อ 28...