หน้าแรก แท็ก มรดกโลก

แท็ก: มรดกโลก

ประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและบรรยายพิเศษทางโดยกลุ่มพลังเครือข่ายทางวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ มีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นำเสนอให้เมืองเชียงใหม่เป็นเมือง "มรดกโลก" ของ UNESCO ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ

สังคมดาวข่าว 25 น. วันที่ 29 มี.ค. 60

ปลาบปลื้มตื่นเต้นที่จะได้เห็น “เมืองเชียงใหม่” ได้รับการยกย่องเป็น “เมืองมรดกโลก” ที่ไทยเราได้ยื่นเสนอความสำคัญ ในด้านวัฒนธรรม ที่คงสภาพไว้ในบ้านเมือง ยุคใหม่ อยู่ร่วมกับมรดกโบราณใน ยุคเก่า...ได้อย่างกลมกลืน....... ถ้าหากเมืองเราได้รับการยกย่องเป็น เมืองมรดกโลก จะมีคุณค่าและสำคัญยิ่งใน  ด้านประวัติศาสตร์ และส่งผลไปในอนาคต ด้านการท่องเที่ยว มาถึงวันนี้คิดถึงอดีตท่านพ่อเมืองเชียงใหม่  ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ที่ท่านได้เคยกล่าวไว้เป็นอมตะวาจา ว่าเชียงใหม่...เมืองสง่างามทางวัฒนธรรม....... คุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ที่บ้านเรามีเกลื่อน เต็มบ้าน-เต็มเมือง ควรจะช่วยกัน...

ปฏิบัติการเฝ้าระวังมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยกลุ่มพลังเครือข่ายทางวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ มีงบประมาณพ. ศ. 2560 โดยเสนอให้เมืองเชียงใหม่เป็นเมือง “มรดกโลก” ของ UNESCO ที่ ห้องเอราวัณ อาคาร 2 ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและบรรยายพิเศษ พร้อมด้วย...