หน้าแรก แท็ก สถานที่ท่องเที่ยว

แท็ก: สถานที่ท่องเที่ยว

นักศึกษาโปแลนด์ เที่ยวชมเมืองลำพูน

คณะนักศึกษาจาก สาธารณรัฐโปแลนด์ เยี่ยมชม วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดลำพูน พร้อมรับชมการแสดงฟ้อนเล็บจากเยาวชน อำเภอบ้านโฮ่ง และแสดงวัฒนธรรมแลกเปลี่ยน ซึ่งสร้างความประทับให้กับเยาวชนของทั้งสองประเทศ เมื่อวันที่ผ่านมา ที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.ลำพูน มูลนิธิเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตโปแลนด์ ประจำประเทศไทย นำคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม จากมหาวิทยาลัย วรอตสวัฟ (วา – รอด...

ล่องโขงเบิ่งลาวที่เชียงของ

เดี๋ยวนี้การเดินทางเที่ยวลาวไปไม่ยากอีกต่อไปแล้ว นับตั้งแต่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 บังเกิดขึ้นที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย สะพานแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทาง R3E ซึ่งเป็นถนน 4 ช่องจราจรเชื่อมโยง เส้นทางจากไทยลาวจีน มีความสมบูรณ์ โดยเส้นทาง R3E เริ่มจากประเทศไทยที่ อ.เมืองเชียงราย อ.เชียงของ ระยะทาง 130 กิโลเมตร สะพานข้ามแม่นํ้าโขงแขวงบ่อแก้ว ประเทศลาว...

ยกระดับเชียงของดิจิทัลซิตี้ นำเทคโนโลยีช่วยท่องเทียว

เชียงของนำแอพพิเคชั่น พัฒนาเชียงของดิจิทัลซิตี้ ทำหน้าที่มัคคุเทศก์ดึงนำนักท่องเที่ยว เผยเป็นต้นแบบและจุดเริ่มต้น ในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองพ่อขุน ที่โรงแรมทฟอร์จูน ริเวอร์วิว เชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ ได้จัดการสัมนาเชิงฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาบุคลากรและอำเภอเชียงของด้วยเทคโนโลยีติจิทัล" โดยได้นำเทคโนโลยีมาจัดทำแอพรเคชั่นลงในโทรศัพพท์มือถือ โดยทำหน้าที่เป็นมักคุเทศน์ แนะนำสถานที่ต่างๆที่สำคัญใน อ.เชียงของ โดยมี ผศ.ดร.วิมล แสนอุ้ม รอง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ...