ต้อนรับ Professor Mario Giordano

รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Professor Mario Giordano, Vice President for International Affairs, Universita Politecnica delle Marche, Italy ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย...

น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9

พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. (ที่ 3 จากซ้าย) จัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ตามรอยพระบาทยาตรา เรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 และส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน ณ สำนักงานอพท. อาคารทิปโก้

ให้กำลังใจ พรอ้มยื่นหนังสือ

นายกฤติพล ชุติกุลกีรติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1 นายกสมาคมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาประเทศไทย พร้อม คณะมาให้กำลังใจและยื่นหนังสือผ่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายกรัฐมนตรี ตามลำดับ ในประเด็นสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา โดยใช้จังหวัดเป็นฐาน ให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติต่อไป

เดินสวนสนามและตรวจแถวสมาชิก

ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร ปลัดจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเดินสวนสนามและตรวจแถวสมาชิก มีหัวหน้าส่วนราชการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จากศูนย์ อปพร.เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล ใน 8 อำเภอ ของจังหวัดลำพูน เข้าร่วมเดินขบวนธงไตรรงค์, กล่าวคำปฏิญาณตน ณ สนามกีฬาหน้าเทศบาลตำบลทาปลาดุก

แคมเปญ “Kids Genius Kids Hero” ต้อนรับปิดเทอม

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด มหาชน ร่วมกับพันธมิตร บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด, บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) และสถาบันการศึกษาภายในศูนย์กว่า 160 สถาบัน จาก 17 ศูนย์การค้าของซีพีเอ็นทั่วประเทศ จัดแคมเปญ “Kids...