ดันศูนย์ประชุมฯขึ้นแท่น ฮับตลาดไมซ์

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เชียงใหม่ รับการรับรองการจัดการด้านรักษาความปลอดภัย สำหรับการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ เป็นรายที่ 7 ของประเทศ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ แสดงความยินดีกับ นางสาวอ้อม หมอกคำ นางสาวเครือวัลย์ ลุงลม นายจีระ สาริวงค์ และนายกฤษดาธัญ มหาวัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดารเชียงใหม่

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการ "การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2559

เปิดแผนพัฒนา “ซิงเกิล คอมมานด์” เกษตรอินทรีย์

"ฉัตรชัย" เผยแผนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ไทย มุ่งใช้ระบบ "ซิงเกิล คอมมานด์" ตั้งเป้าขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ทั้งประเทศให้ได้มากกว่า 10 % ต่อปี พร้อมย้ำมุ่งเน้นการทำเกษตรอินทรีย์แบบกลุ่มซึ่งจะสามารถดูแลด้านการผลิตและหาตลาดได้ง่ายกว่าการทำเกษตรอินทรีย์แบบรายเดี่ยว

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

รศ.ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช.พร้อมด้วย คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ ดร.วิไลพิน ทองประเสริฐ พร้อมคณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา