เชียงใหม่ เชิญชวนชาวพุทธร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา 3 มิ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 23 พ.ค.2566 ที่ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายสุทธิภัทร์ สมคำ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ว่า จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะสงฆ์ เตรียมจัดงานส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายนนี้

โดยมีกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ งด เว้นอบายมุข ทำบุญตักบาตร สวดมนต์ และฟังพระธรรมเทศนา ในทุกวัด เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันวิสาขบูชา นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการความสำคัญของวันวิสาขบูชา และนิทรรศการบทบาทพระสงฆ์กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสถานที่ราชการและสถานศึกษา พร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมประดับธงชาติ ธงเสมาธรรมจักร บริเวณหน้าวัด หน่วยงานราชการ สถานศึกษา บริษัท ห้างร้าน อาคารบ้านเรือน ถนนสายหลัก สะพาน และบริเวณ 4 คูเมือง ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง วันที่ 3 มิถุนายนนี้ และขอความร่วมมือสถานบันเทิงงดจำหน่ายเครื่องดื่มมึนเมาทุกชนิดในวันวิสาขบูชาด้วย

ทั้งนี้ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2566 วัดสำคัญในตัวเมืองเชียงใหม่ ทั้งวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร, วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง, วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร, วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร, วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง, วัดศรีโสดา พระอารามหลวง, วัดสวนดอก พระอารามหลวง และวัดใกล้บ้านทุกแห่ง จะมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตร และกิจกรรมฟังพระธรรมเทศนา ในเวลา 07.00 น. และพิธีสวดมนต์ ฟังพระธรรมเทศนา พร้อมเวียนเทียน ในเวลา 19.00 น. จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง

ร่วมแสดงความคิดเห็น