ผลประกวดกิจกรรมงานประเพณียี่เป็ง ณ วัดร้องเข็ม

ผลประกวดกิจกรรมงานประเพณียี่เป็ง ณ วัดร้องเข็ม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเทศบาลตำบลร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่โดยการนำของนายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวางร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลตำบลร้องกวางและคณะศรัทธาวัดร้องเข็ม จัดงานส่งเสริมประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดร้องเข็ม ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

โดยมีนายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอร้องกวาง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงแบบล้านนา โดยมีการจัดกิจกรรมขบวนแห่นางนพมาศ การประกวดนางนพมาศอำเภอร้องกวาง และการประกวดกระทงประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ รวมทั้งชมการแสดงดนตรีตลอดงาน
ผลการประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2566
นางนพมาศอำเภอร้องกวาง ประจำปี 2566 ได้แก่

นางสาววันวิสา พั่นเพียร ได้รับสายสะพายพร้อมเงินรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวอภิชญา ผัดจันตา ได้รับสายสะพายพร้อมเงินรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวนิศาชล สุวรรณ์ ได้รับสายสะพายพร้อมเงินรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ นางสาวชริดา อุ่นกาศ ได้รับสายสะพายพร้อมเงินรางวัล
รางวัลพิเศษ รางวัลขวัญใจมหาชน 2566 ได้แก่ นางสาวภูริชญา ป่าเขียว ได้รับสายสะพายพร้อมเงินรางวัลจากกิ่งกาชาดอำเภอร้องกวาง

ผลการประกวดกระทงประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมหมู่ที่ 4 ตำบลร้องเข็ม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีมหมู่ที่ 6 , 8 , 9 ต.ร้องเข็ม

ร่วมแสดงความคิดเห็น