ปลาสวยงามจากทั่วประเทศ ร่วมประกวดปลาสวยงามชิงถ้วยพระราชทาน

ปลาสวยงามจากทั่วประเทศ กว่า 1,000 ตัว ร่วมประกวดปลาสวยงามชิงถ้วยพระราชทาน งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี เกษตร อาหาร สุขภาพ

วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดพิธีมอบถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดปลาสวยงาม ในงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี เกษตร อาหาร สุขภาพ ประเภท ปลากัดสวยงาม ปลาหางนกยูง และปลาแฟนซีคาร์พ ซึ่งมีผู้สนใจส่งปลาสวยงามจากทั่วประเทศเป็นจำนวนมาก แบ่งเป็น ปลากัดสวยงาม จำนวน 836 ตัว ปลาหางนกยูง 260 คู่(520 ตัว) และปลาแฟนซีคาร์พ 88 ตัว รวมเป็น 1,444 ตัว โดยรางวัล Best in Show ของแต่ละประเภท ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งผลการประกวด มีดังนี้

  1. รางวัล Best in Show การประกวดปลากัดสวยงาม Chiangmai Betta Contest 2023 ได้แก่ นายสราวุฒิ ก่อสูงศักดิ์ (Red ranger)
  2. รางวัล Best in Show การประกวดปลาหางนกยูง Chiangmai Guppy Contest 2023 ได้แก่ Mr. Marco Chen
  3. รางวัล Reserved Grand Champion การประกวดปลาแฟนซีคาร์พ Chiangmai Koi Keeping Contest 2023 ได้แก่ นายธัญญ์นิธิ เรืองวุฒิธิสาร
  4. รางวัล Grand Champion การประกวดปลาแฟนซีคาร์พ Chiangmai Koi Keeping Contest 2023 ได้แก่ นายสมเชษฎ์ สังคีตปกรณ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น