เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายในหน่วยฯ

เมื่อวันที่ 3 ส.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. ยศศักดิ์ บรรเทา ผบ.นพค.33 สนภ.3 นทพ.
ให้การต้อนรับ ดร.จริยาวดี ศิริจันทรา ผู้อำนวยการกองพัฒนาธุรกิจวิทยาศาสตร์บริการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะ ที่เดินทางมาเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายในหน่วยฯ “โครงการ ฟาร์มต้นแบบ (3)” หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา “โคก หนอง นา บานาน่าโมเดล” เป็นการเสริมสร้างความรู้ เพื่อนำไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับครอบครัว และหน่วยงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ นพค.33 สนภ.3 นทพ. ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น