ม.แม่โจ้ เปิดโมเดลธุรกิจเกษตรแบบใหม่ ขายมะม่วงเหมายกต้น

ม.แม่โจ้ เปิดโมเดลธุรกิจเกษตรแบบใหม่ ขายมะม่วงเหมายกต้นตลอดฤดูกาลให้คุณเป็นเจ้าของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองคุณภาพมาตรฐานส่งออก การันตีผลผลิต

ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดโมเดลธุรกิจเกษตรแบบใหม่ ให้ทุกท่านได้เป็นเจ้าของผลผลิตมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองคุณภาพ แบบเช่าเหมายกต้นตลอดฤดูกาลเก็บเกี่ยว ในพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยทุกขั้นตอนการผลิตระบบ GAP ตามมาตรฐานการส่งออก การันตีผลผลิตมะม่วงคุณภาพเริ่มต้นที่ 50 กิโลกรัม/ต้น (ขนาดผล 300 กรัม ขึ้นไป) พร้อมจัดส่งให้ถึงบ้าน

นายสุรชัย ศาลิรัศ ผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลว่า “สำหรับการเปิดขายมะม่วงแบบเหมายกต้นตลอดฤดูกาลเก็บเกี่ยวนั้น ถือเป็นโมเดลธุรกิจเกษตรแบบใหม่ ที่ให้ท่านได้เป็นเจ้าของมะม่วงทั้งต้น โดยมีเจ้าหน้าที่ นักศึกษา ดูแลดำเนินการทุกกระบวนการผลิตระบบ GAP ตามมาตรฐานการส่งออก ตั้งแต่ต้นฤดูกาล จนถึง ช่วงเก็บเกี่ยวการผลิต คือ ตัดแต่งกิ่งหลังการเก็บผลผลิตเพื่อฟื้นฟูสภาพต้นในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ,มีการป้องกันศัตรูพืชเพื่อรักษาคุณภาพผลผลิตช่วงออกดอก และก่อนห่อผล ในเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์,ตัดแต่งผลและห่อผลเพื่อปรับปรุงคุณภาพสีผิว ป้องกันโรคและแมลง ช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน ,ทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากแปลง คัดขนาดและคุณภาพผลผลิตในเดือนพฤษภาคม พร้อมจัดส่งให้เจ้าของที่สั่งจองไว้ถึงบ้าน

ทั้งนี้ ท่านยังสามารถเข้ามาดูกระบวนการผลิตหรือร่วมเรียนรู้ขั้นตอนการผลิตมะม่วงคุณภาพได้ทุกระยะ และสามารถเข้าร่วมเก็บเกี่ยวผลผลิตเองในพื้นที่ได้ตามสะดวก”

ขอเชิญท่านที่สนใจ ร่วมเป็นเจ้าของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองคุณภาพ ในราคาต้นละ 2,500 บาท โดยสามารถแบ่งจ่ายได้ 2 งวด เพียงมัดจำงวดแรก 1,000 บาท ก็สามารถเป็นเจ้าของต้นมะม่วงได้ทันทีตลอดฤดูกาล มีจำนวนจำกัดเพียง 200 ต้นเท่านั้น ซึ่งจัดให้มีพิธีเปิดการสั่งจองอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธาน

นอกจากนั้น ท่านจะได้ชมนิทรรศการกระบวนการผลิตมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองคุณภาพ ชมแปลงมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองคุณภาพ การสาธิตการใช้โดรนในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตมะม่วง สาธิตการคัดบรรจุมะม่วง พร้อมทั้งชิมข้าวเหนียวมะม่วง ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฟาร์มมหาวิทยาลัย (907 ไร่) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โทร.0 5387 5700 – 3

ร่วมแสดงความคิดเห็น