รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะนักวิจัยจากสาธารณรัฐจีน

B3รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะนักวิจัยจาก College of Plant Science and Technology, Huazhong Agricultural University สาธารณรัฐจีน จำนวน 6 คน นำโดย Prof. Dr. Changying Nui ในโอกาสเดินทางมาศึกษาวิจัยเรื่อง “Biocontrol of China-Thai Tephritid Pest Towards Area-wide Integrated Pest Management” ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการและวิทยาศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 2 โดยมี รศ.ดร. อังสนา อัครพิศาล หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช และ ผศ.ดร. พัชรินทร์ ครุฑเมือง ผู้ประสานงานโครงการฯ ฝ่ายไทย เป็นผู้นำเข้าพบ ณ ห้องรับรอง สำนักงานคณบดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น