คณะเกษตร มช.เปิดจำหน่ายข้าว ช่วยเกษตรกร

dsc_0015 dsc_111เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์และการช่วยเหลือชาวนาที่ประสบปัญญหาเรื่องขายข้าว คณะเกษตรศาสตร์ มช. ได้จัดกิจกรรมเพื่อเชื่อเหลือเกษตรกรผู้ปลุกข้าว ในช่วงที่ราคาข้าวตกต่ำถึงจะไม่มีข้าวมามากเป็นตันๆ แต่ก็ได้นำเอาข้าวที่เกษตรกรปลูกมา มาช่วยจำหน่ายถึงมือผู้บริโภค ในกาดโก้งโค้งที่ผ่านมาในวันพฤหัสบดี ที่3 และ ศุกร์ ที่4พย.ที่ผ่านมาได้มีกาดโก้งโค้งประจำเดือนของทางคณะเกษตร มช.ที่จัดขึ้นอยู่แล้ว ซึ่งครั้งนี้จะพิเศษตรงที่มีมุมของ rice market ขึ้นมาโดยเฉพาะเป็นการนำข้าวคุณภาพดีราคาสมเหตุสมผลมาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งข้าวที่นำมาจำหน่ายนั้นจะเป็นข้าวที่คัดมาอย่างดีพร้อมบรรจุถุง ก็เป็นหนึ่งในเกษตรกรในกลุ่มงานวิจัยของทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใครสนใจจะมาซื้อข้าวที่นี่ก็มาติดต่อได้เลยที่ประชาสัมพันธ์ของคณะเกษตรศาสตร์ เปิดทุกวันในเวลาราชการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น