ทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบป้ายรับรองอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste)

ทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบป้ายรับรองอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ให้กับค้าร้านที่ผ่านการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์ และเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการร้านอาหารที่ได้รับความนิยมในพื้นที่ของเทศบาลนครเชียงใหม่ ให้ปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารปลอดภัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น