เข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่สร้างฝายชะลอน้ำ บ้านแม่สะป้วด จังหวัดลำพูน

พล.ท. นครา สุขประเสริฐ รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมด้วย วีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าฯลำพูน เข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่สร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน และรับทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ ที่บ้านแม่สะป้วด ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น