ซ่อมแซมผิวถนน ภายในสุสานสันกู่เหล็ก และถนนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

ชาตรี เชื้อมโนชาญ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ งานบำรุงรักษาทางและสะพาน ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา สำนักการช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ทำการซ่อมแซมผิวถนน ภายในสุสานสันกู่เหล็ก และถนนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการใช้ถนน และรับเทศกาลตรุษจีนปลอดภัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น