ทหาร-นักเรียน-ประชาชนได้ร่วมมือกันทำแนวกันไฟป่า อ.ฝาง

เพื่อป้องกันไฟป่าที่เกิดขึ้นทุกปีและสร้างปัญหาให้กับประเทศชาติทุกปี ปีนี้นายอนวัช สัตตบุศย์ นายอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าร่วมกับพันเอกชัยยันต์ สิรสุนทร หัวหน้ากองบังคับการควบคุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือที่ 1 และทหารกองกำลังผาเมือง กำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และประชาชน เยาวชน บ้านหนองเบี้ย หมู่ที่ 13 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนประมาณ200 คน

ได้รับนโยบายของรัฐได้มาร่วมกันที่ห้วยน้ำรูบ้านหนองเบี้ยซึ่งเป็นป่าต้นน้ำชุมชน เปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ในช่วง60 วันอันตรายซึ่งพื้นที่อำเภอไชยปราการเป็นพื้นที่ติดต่อ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นป่า และทุกปีมีการเผาไหม้จากการลักลอบเผาเป็นฝีมือของคนเกือบ 100% เป็นอันดับต้นๆในจังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยว สูญเงินไปไม่ใช่น้อย

เพราะนักท่องเที่ยวงดที่จะมาเที่ยวในพื้นที่ที่มีหมอกควัน ในปีนี้ทางปกครอง, ทหาร, กำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมกันทำโครงการเพื่อแก้ปัญหาหมอกควันเพื่อป้องกัน และปลุกจิตสำนึกประชาชนเยาวชน งดเผาในช่วงหน้าแล้ง และสามารถเผาได้ในช่วงเวลาก่อนวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง วันที่ 20 เมษายน 2560 เป็นเวลา 60วันที่ส่วนราชการห้ามเผาโดยเด็ดขาด แต่ในช่วงนี้ก็สามารถเผาได้แต่ต้องเผากองเล็กๆและให้ดูแลอย่าให้ลุกลาม และไม่ให้เกิดควัน

ทางนายอนวัช สัตตบุศย์ นายอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ทั้งกำนันและผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียน วัด ได้ประกาศเสียงตามสายอย่างสม่ำเสมอเพื่อขอความร่วมมือจากประชาชนชาวบ้านงดเผาในช่วงที่ทางราชการประกาศถ้ามีการลักลอบเผามีโทษปรับและถึงติดคุกติดตารง ซึ่งคาดว่าถ้าประชาชนร่วมมือจะมีการเผาป่าหรือเผาขยะน้อยลงก็จะเป็นผลดีต่อประเทศชาติและประชาชนในเขตพื้นที่ด้วย ก็หวังว่าปีนี้ทุกคน ทุกหน่วยงานคงจะให้ความร่วมมือกันด้วยดี เพื่อประโยชน์หลายๆฝ่าย

[email protected]
ท.ลุงเกษตร

ร่วมแสดงความคิดเห็น