ลงติดตามแปลงปลูกพืชหลังนา พืชใช้น้ำน้อย ในเขตพื้นที่ อำเภอแม่อาย

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายวิสูตร เจริญเมืองมูล เกษตรอำเภอแม่อาย ลงติดตามแปลงปลูกพืชหลังนา พืชใช้น้ำน้อย ในเขตพื้นที่ อำเภอแม่อาย โดยมีพื้นที่ปลูก กระเทียม ข้าวโพดหวาน และพืชผัก เช่น พริก มันฝรั่ง ถั่ว ผักชี ที่เป็นเกษตรหลักพร้อมส่งเสริม

ร่วมแสดงความคิดเห็น