ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพลำไย

สมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพลำไย โดยมีเสน่ห์ ทะพิงค์แก ประธานศูนย์ฯบรรยายสรุปผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาราคาลำไยตกต่ำ โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ และสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งนิชกานต์ โตเขียว เกษตรอำเภอสารภต้อนรับ ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพลำไย ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น