ร่วมกิจกรรม งานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 41

อดุลย์ ฮวกนิล นายอำเภอสันทราย เชียงใหม่พร้อมนายกเหล่ากาชาดอำเภอสันทรายและผู้บริหารท้องถิ่น ในอำเภอสันทราย ร่วมกิจกรรม งานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 41 ที่สวนสาธารณะหนองบวกหาด นครเชียงใหม่ โดยได้รางวัลชมเชยประเภท รถบุปผชาติ ประเภทสวยงาม

ร่วมแสดงความคิดเห็น