ออกหน่วยให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ชาตรี เชื้อมโนชาญ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วย ณัฐฐ์ชูเดช วิริยะดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นำทีมคณะ สท.แขวงกาวิละ ลงพื้นที่ร่วมกับงานสัตว์แพทย์ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกหน่วยบริการ ให้คำแนะนำ ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ที่วัดเมืองกาย นครเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น