ประชุมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการพัฒนาพื้นที่ ส.ป.ก.

สมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการพัฒนาพื้นที่ ส.ป.ก. ที่ยึดคืนจากการครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายและประชุมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 1 นครเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น