ประชุมติดตามงานนโยบายสำคัญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วีระชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมติดตามงานนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในแผนงานภาคการปศุสัตว์ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกลาง สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น