คณะผลิต-แม่โจ้สานพลัง จัดประกวดแห่ม้าลูกแก้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการจัดงาน “กษัตริย์-เกษตร” ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดขึ้นช่วง 19-25 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้น เพื่อเป็นการร่วมน้อมเทดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในศาสตร์ วิทยาการเกษตรที่ทรงคุณประโยชน์แผ่ไพศาลในแผ่นดิน ยังมีกิจกรรมหนึ่งที่คณะผลิตกรรม ร่วมกับเทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดขึ้น เพื่อเป็นการสืบสาน อัตลักษณ์ วัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ทรงคุณค่า

ทั้งนี้กิจกรรมม้าแห่ลูกแก้ว เป็นส่วนหนึ่งในประเพณีปอยส่างลอง หรือ งานบวชลูกแก้ว เพื่อทำการบรรพชาเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนา โดยจะพบเห็นการจัดปอยส่างลองกันมากที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมือง อำเภอขุนยวม และอำเภอปาย

สำหรับการจัดงานดังกล่าว ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันประกวดม้าแห่ลูกแก้วแม่โจ้ถือเป็นครั้งแรกของภาคเหนือ โดยมี ผศ.ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งนายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้พร้อม คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่โจ้เข้าร่วมงาน ให้การสนับสนุนส่งเสริมการจัดงานนี้ ท่ามกลางความสนใจของประชาชนเป็นจำนวนมาก ณ หน้าอาคารเพิ่มพูล คณะผลิตกรรมการเกษตร

ร่วมแสดงความคิดเห็น