เกษตร 360 องศา…แนวทาง….ทำ?

การมอบหมายภารกิจ หน้าที่ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นระดับ หน่วยงาน…องค์กร…ระดับปฏิบัติการหรือ ว่ากันตั้งแต่ คำสั่งจากบน…ลงล่าง ผมเชื่อมั่นว่า…ถ้าปฏิบัติ งานอย่างมีความเข้าใจ เข้าถึงหน้าที่

คงไม่ต้องอธิบายความใดๆกันมากนัก เพราะเป้าหมายที่ตั้งธงไว้นั้น ล้วนมุ่งมั่น ตั้งใจ ให้ไปถึง…เท่าที่จะทำได้

เร็วๆ นี้ มหาดไทย (มท.) มีเอกสารแจ้งไปยังทุกจังหวัดใน เรื่อง….แนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยประเมินว่าฤดูแล้งปีนี้อาจสั้นกว่าปีก่อนๆ ฝนอาจจะเริ่มตกในเดือนพฤษภาคม และอาจเกิดฝนทิ้งช่วงสลับกันไปจนถึงเดือนมิถุนายน ก่อนจะเข้าสู่ฤดูฝนในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม

อย่าลืมว่า…ข้อมูล สถิติ เชิงวิทยาศาสตร์ มีเหตุ มีผล รองรับ ไม่ใช่โหรห้อยนั่งทำนาย…หลับตามโนนึก…กัน

ปีนี้คาดว่าจะเกิดปรากฏการณ์ ลานินญ่า คือ เขตอาเซียนบ้านเรา น้ำจะท่วมหนักมากถึงหนักหนาสาหัสในช่วงฤดูฝน

ปีที่ผ่านๆ มาแล้งสะบัดก็ตามคาดนะครับ ย้อนมาที่ 5 ข้อ สั่งการ…ว่ากันตั้งแต่ตั้งคณะทำงาน พิจารณามอบหมายงานให้ชัดเจน

ประเภททำงานด้วยปาก….ประชุมแต่ละครั้ง… เสนอๆ แล้วไม่ทำ…ก็…อย่างว่า…

ให้จังหวัดน้อมนำแนวทางตามพระราชดำริเรื่องการบริหารจัดการน้ำ นำประสบการณ์ มาปรับปรุงแก้ไขจัดทำเป็นเเผน

สุดท้ายคือ…งบฯ ใช้แก้ปัญหาจังหวัดๆละ 2 ล้าน

อยู่โยงกันในระบบ…มาขนาดนี้…ยังต้องให้ชี้…นั่นนี่…แล้วทำกๆ…เฮ้อ!!!

ดิ๊ก ชาวไทย
[email protected]

ร่วมแสดงความคิดเห็น