ตรวจเยี่ยมและติดตามการจำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่

สมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมและติดตามการจำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ณ บริเวณด้านหลังสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น