สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยม พบปะ เกษตรกร

สมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมและพบปะ เกษตรกรที่นำสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนมาจำหน่าย ในตลาดเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณด้านหลังสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น