เปิดเวทีเสวนา มะม่วงเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดเวทีเสวนา มะม่วงเชียงใหม่ ก้าวไกลสู่เวทีโลก ภายใต้โครงการงบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดย นายสุวรรณ สุวรรณา หัวหน้าส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กล่าวรายงานการจัดเวทีเสวนา มีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร รวมถึงผู้แทนจากสถาบันการศึกษา เข้าร่วมเวทีเสวนาดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น