เชียงใหม่ลุยสุ่มตรวจ ของเซ่นไหว้วันสารทจีน

นายณัฐฐชูเดช วิริยะดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่าจากการที่ได้รับมอบหมายจากคณะผู้บริหารฯ ในการบูรณาการทำงานกับหลายภาคส่วนในเรื่องกิจกรรมอาหาร สะอาด ปลอดภัย

 

 

 

 

 

 

..ณัฐฐชูเดช วิริยะดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
สำหรับช่วงเทศกาลสารทจีนที่จะถึงในวันที่ 5 กันยายนนี้ งานสาธารณสุขฯได้เฝ้าระวังติดตาม แนะนำ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้า แผงอาหาร ตลาดสด ให้ระวังเรื่องของความปลอดภัยด้านอาหาร เพราะ จากรายงานสถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ยังพบผู้ป่วยอาหารเป็นพิษ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการบริโภคอาหารไม่สอาด สุกๆดิบๆ จากสถานที่เตรียมปรุง และจำหน่ายอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ
ด้านสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 เชียงใหม่ ระบุคำสั่งที่นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายทุกพื้นที่ให้บูรณาการทำงานร่วมกัน กับหน่วยงานต่างๆเพื่อสุ่มตรวจสอบสถานที่จำหน่ายสินค้า ตลาดสดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 5 กันยายน นี้

สำหรับในส่วนของปศุสัตว์นั้นจะตรวจสอบสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ พร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบหาสารตกค้างและเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคทางห้องปฏิบัติการ ตรวจสอบขอความร่วมมือให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากรายใดทำผิด ก็จะมีทั้งตักเตือน ให้คำแนะนำ จนถึงดำเนินการทางกฎหมาย
“ ในช่วงเทศกาลสารทจีนผู้บริโภคควรเลือกซื้อเนื้อสัตว์ ที่มีตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์ OK สินค้าสัตว์น้ำ และพืช ผัก ผลไม้ ให้มองหาตราสัญลักษณ์เครื่องหมาย Q เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นใจว่าสินค้าในสถานที่จำหน่ายดังกล่าวมีกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ”
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แนะนำว่า การเลือกซื้ออาหารเซ่นไหว้ให้ปลอดภัย ถ้าเลือกซื้อสัตว์ปีก เช่น เป็ด ไก่ ต้องสดใหม่ เนื้อแน่น ไม่มีสีคล้ำ ไม่มีช้ำเลือด ไม่มีกลิ่นเหม็น เนื้อหมูควรเป็นสีอมชมพูไม่ซีด หรือแดงจนเกินไป ไข่ไก่ และไข่เป็ดควรเลือกฟองที่สดใหม่ เปลือกไข่ไม่แตก หรือบุบร้าว ไม่มีมูลติด ส่วนผักควรเป็นผักปลอดสารพิษ สีผักต้องสดเป็นธรรมชาติ ไม่เหี่ยวเฉา ช้ำ เน่า หรือขึ้นรา รวมทั้งไม่ควรเลือกผักที่มีคราบขาวของแมลงหรือมีเศษดินตกค้าง


นอกจากนี้วัตถุดิบทุกชนิด ก่อนปรุงควรล้างให้สะอาด ผักและผลไม้ต้องล้างด้วยน้ำสะอาด 2 – 3 ครั้ง เนื้อสัตว์ต้องปรุงให้สุก เพื่อทำลายเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส พยาธิใบไม้ในตับ พยาธิตัวตืดและก่อนนำมารับประทานควรอุ่นให้สุกอีกครั้ง ควรเลือกใช้เครื่องปรุงรสที่มีเครื่องหมาย อย. หรือ มอก. รับรอง.


ประชุม…
ธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 เป็นประธานการประชุม”สภานมล้านนา” เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสหกรณ์โคนมฯ เพื่อให้สามารถผลิตน้ำนมดิบได้ผ่านเกณฑ์คุณภาพ ณ ห้องประชุมกลาง สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น