เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอกัลยาณิวัฒนา ลงพื้นที่พบปะเกษตรกร

สมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอกัลยาณิวัฒนา ลงพื้นที่พบปะเกษตรกร และให้คำแนะนำการดูแลไม้ผลเมืองหนาว ที่สวนนายแสนเมือง ภูษิตยืนยง เกษตรกร หมู่ 7 บ้านเด่น ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนาเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น