กระเทียมแปลงใหญ่ นัดจับคู่ซื้อขายหน้าแปลง

วันที 20 ก.พ.61 เวลา10.00น. นายสมพล แสนคำ เกษตร จ.เชียงใหม่ นำตัวแทนเกษตรกรที่ทำข้อตกลงซื้อขายผลผลิตกระเทียมใน 4 อำเภอ เป็นเกษตรกรในแปลงใหญ่ 2 แปลง และเกษตรที่เตรียมเข้าสู่ระบบแปลงใหญ่ 2 แปลงจำนวน โดยปริมาณผลผลิตที่ทำข้อตกลงซื้อขาย จำ นวน 430,000 กก. ณ .ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

โดยผู้ประกอบการบริษัทอโกรไทยยูเนี่ยน จำกัด และบริษัทตะวันพืชผลจำกัด รวมถึงบริษัทคู่ค้าที่จะนำผลผลิตที่เป็นส่วนประกอบวัตถุดิบไปแปรรูป ไม่ว่าจะเป็นบริษัทผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ม่าม่า ยำยำ CP ลงพื้นที่เยี่ยมแปลงเกษตร กร เพื่อสำรวจดูแปลงผลิตกระเทียมแปลงใหญ่ต้นทาง ในพื้นที่ อ.แม่แตง ในระบบ GAP จำนวนเกษตรกร 74 รายพื้นที่ 574 ไร่

ซึ่งเป็นแปลงนำร่อง ตามระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ที่ทางกรมส่งเสริมได้ดำเนินการเชิงรุกที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่ต้นน้ำคือ ตัวผู้ผลิตในแปลง จนถึงปลายทางคือสู่ผู้บริโภค ที่ตอบโจทย์ 5 ด้าน ลดต้นทุน เพิ่มผล ผลิต การจัดการคุณภาพ GAP การบริหารจัดการ การตลาด เพื่อความมั่นใจสำหรับผู้ประกอบการ ที่เข้ามาประสานความร่วมมือช่วยกระจายผลผลิต และรับซื้อผลผลิต ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค จะได้ผลผลิตที่ปลอดภัย และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรดังกล่าว ในฤดูกาลผลิตนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น