ชาวสวนผู้ปลูกสตรอเบอรี่ ขายลูกละ 300 บาท ปี 1 กวาดเงินพันล้าน

สตรอเบอรี่ ถือว่าเป็นผลไม้ที่สร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร ในเขตพื้นภาคเหนือของประเทศไทยรวมทั้งจังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่หลาย ๆ อำเภอ แต่ปัญหาที่เกษตรกร ที่ทำสวนสตรอเบอรี่พบเจอก็ไม่แตกต่างกัน ตั้งแต่เรื่อง ผลผลิตที่ไม่ได้คุณภาพ ศัตรูพืช ดิน ฟ้า อากาศ และ ราคา ไร่สตรอเบอรี่ในหลาย ๆ พื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ถูกพัฒนาเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร แต่ก็ยังไม่ตอบโจทย์การแก้ไขระยะยาว ในการพัฒนาไร่สตรอเบอรี่ของกลุ่มเกษตรกร แต่ปัจจุบันเกษตรกรรุ่นใหม่ ได้มีการนำเทคโนโลยีสมาท์ฟาร์มเข้ามาใช้ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มกำไร อย่าง  ฟาร์มพริกหวานและเมลอน ในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ , ฟาร์มเมลอน ของนายรักเกียรติ ลี้ถาวร เกษตรกรรุ่นใหม่วัย 38 ปี , โอ้กะจู๋ฟาร์ม สันทราย เชียงใหม่ , โรงเรือนสมาร์ทฟาร์มสตรอเบอรี่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ และ สมาร์ทฟาร์มสวนดอกไม้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ที่ใช้การศึกษาหาข้อมูลจาก อินเตอร์เน็ตและอบรม กับสถาบันทางการศึกษา แล้วนำมาปฏิบัติจริง  วันนี้เราเลยจะนำทุกท่านมารู้จักกับ กลุ่มเกตรกรรุ่นใหม่ ที่เป็นต้นแบบของการทำการเกษตรแบบ สมาทร์ฟาร์ม […]

อัด 200 ล้านดันราคาลำไย ประสานโรงอบแห้งซื้อ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงมาตรการดูแลราคาลำไย ว่า ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้เข้าไปช่วยเหลือ โดยใช้เงินคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อนช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ลงไปช่วย 200 กว่าล้านบาท ให้โรงงานลำไยอบแห้งช่วยรับซื้อ 100,000 ตันสด และมีจุดรับซื้อทั้งหมด 400 จุด ในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้ ทำให้ราคาดีขึ้น โดยลำไยเกรด AA ราคาปรับเพิ่มเป็น 12-16 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) เกรด A ที่มีปัญหามากสำหรับลูกร่วง ปีนี้เหลือ 4-6 บาทต่อกก. จากปีที่แล้ว 4-7 บาทต่อกก. ส่วนเกรด B ราคาขยับดีขึ้น ปีนี้ 2-4 บาทต่อกก. เพิ่ม 20% จากปีที่แล้ว 2-3 บาทต่อกก. และมั่นใจว่าหลังจากเข้าไปช่วยรับซื้อ จะทำให้ราคาดีขึ้นต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในส่วนของลำไยช่อ พบว่า เกรดส่งออกไม่มีปัญหา ราคาดีกว่าปีที่แล้ว 21% […]

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการ ประตูน้ำแม่ตะมาน อ.แม่แตง

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการ ประตูน้ำแม่ตะมาน อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ (29 มิ.ย. 65) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นากยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ณ ประตูระบายน้ำแม่ตะมาน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และส่วนราชการ ให้การต้อนรับ ประตูระบายน้ำแม่ตะมาน เป็นต้นทางของอุโมงค์ส่งน้ำ ระยะทาง 46 กิโลเมตร จากลำน้ำแม่แตงไปยังเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลไปสู่เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนของเขื่อนแม่กวงอุดมธาราอีก 160 ล้าน ลบ.ม./ปี  เนื่องจากที่ผ่านมาเขื่อนแม่กวงอุดมธารามีปริมาณน้ำปีละประมาณ 200 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งยังไม่เต็มศักยภาพของอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณกักเก็บ 263 ล้านลบ.ม. ประกอบกับการขยายตัวของเขตเมืองและความต้องการใช้น้ำของประชาชน รวมถึงช่วยแก้ปัญหาอุทกภัยในฤดูน้ำหลากที่ ลำน้ำแม่แตงจะมีปริมาณน้ำมาก  โครงการเพิ่มปริมาณน้ำ อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ช่วง 4 สัญญาการก่อสร้าง ภายใต้งบประมาณรวมกว่า 15,000 […]

พาณิชย์ ดันสินค้า GI ไทย สู่ตลาดญี่ปุ่น

นายสินิตย์ เลิศไกร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า การส่งเสริมสินค้าชุมชนท้องถิ่นให้ขยายไปสู่ตลาดต่างประเทศจำเป็นต้องอาศัยทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยยกระดับสินค้าท้องถิ่นและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในคุณภาพสินค้า GI ไทย ล่าสุด กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าหารือร่วมกับกระทรวงเกษตรป่าไม้ ของประเทศญี่ปุ่น ผลักดันการจดทะเบียนสินค้า GI ไทย รวม 3 รายการ ได้แก่ กาแฟดอยตุง กาแฟดอยช้างจังหวัดเชียงราย และสับปะรดห้วยมุ่น จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งเป้าสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยกว่า 1,200 ล้านบาท ปัจจุบันกระทรวงเกษตรฯ ของประเทศญี่ปุ่น ได้ตรวจสอบคำขอรับความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ใน 3 รายการของไทยในเบื้องต้นแล้ว และกำหนดเดินทางมาไทยเพื่อลงพื้นที่ดูแหล่งเพาะปลูกและแหล่งผลิตสินค้า GI ดังกล่าวในช่วงปลายปีนี้ ที่ผ่านมากรมทรัพย์สินทางปัญญาประสบความสำเร็จในการส่งเสริมให้สินค้า GI ไทยได้รับการคุ้มครองในต่างประเทศ ทั้งสหภาพยุโรป อินเดีย อินโดนีเซีย กัมพูชา และเวียดนาม รวม 7 รายการ สำหรับการได้รับความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทยในต่างประเทศ เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายโอกาสทางการส่งออกให้กับสินค้า GI ไทย นำมาสู่การสร้างรายได้ให้ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

กะทิชาวเกาะ หลุดจากชั้นวางห้างดัง Walmart ในสหรัฐฯ

กะทิชาวเกาะ หลุดจากชั้นวางห้างดัง Walmart หลัง PETA ร้อง ใช้แรงงานลิง งานเข้าอีกครั้ง สำหรับแบนด์กะทิไทย หลัง Walmart ห้างดังรายใหญ่ในสหรัฐฯ จับมือกับ Target เครือห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของอเมริกา Kroger ซุปเปอร์มาร์เก็ต และห้างร้านอีกหลายแห่ง แบน กะทิชาวเกาะ จากกรณี ที่ องค์กรพิทักษ์สัตว์ (PETA ) กล่าวหาว่า ผู้ผลิตกะทิจากไทย ใช้แรงงานลิงในการเก็บลูกมะพร้าว เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 65 ที่ผ่านมา สำนักข่าวต่างประเทศได้ายงานข่าวเกี่ยวกับการแบนสินค้ากะทิชาวเกาะจากประเทศไทย เหตุเพราะองค์กรพิทักษ์สัตว์ (PETA) ได้ออกมาให้ข้อมูลว่า บริษัทผู้ผลิตกะทิไทย ใช้ลิง ‘เก็บมะพร้าว’ อีกทั้งยังมีล่ามลิงไว้อีกด้วยด้วยเหตุนี้จึงทำให้ห้างยักษ์ใหญ่อย่าง Walmart ร่วมมือกับอีก 2 เครือห้างสรรพสินค้า หยุดจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จาก “กะทิชาวเกาะ” ในร้านค้าปลีกกว่า 45,000 แห่ง จากการสำรวจของ องค์กรพิทักษ์สัตว์ ที่เข้ามาสำรวจสวนมะพร้าวของไทยในปี 2562 และ […]

“มะเขือเทศ” ตกต่ำต้นทุนสูง วอนรัฐบาลช่วยเหลือ

เมื่อเช้าวันที่ 4 มิถุนายน 2565 นายคณพศ บุ๋ยโป๊ะ รองนายกองค์บริหารส่วนตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำ มะเขือเทศ จำนวน 500 กิโลกรัม มาถวายพระฐาปพงศ์ ฐานิสฺสโร รักษาเจ้าอาวาสวัดเด่นเหม้า ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เพื่อนำไปแจกให้ชาวบ้าน ทั้งนี้ได้พูดคุยถึงราคามะเขือเทศ ว่าตอนนี้ราคา เหลือแค่กิโลกรัมละ 3 บาท ไม่คุ้มต่อค่าปุ๋ยที่แพงมาก เกษตรกรเดือดร้อนมาก จึงอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือแก้ไขเรื่องราคาสินค้าการเกษตร และราคาปุ๋ย โดยเร่งด่วนด้วย

น้ำท่วมสวนพริกกว่า 1,000 ไร่

น้ำท่วมสวนพริกกว่า 1,000 ไร่ เกษตรกรผู้ปลูกพริก อ.พบพระ จ.ตาก เร่งเก็บพริก หลังจากถูกน้ำท่วมเสียหายจมไปกับน้ำกว่า 1,000 ไร่ คาดเสียหายหลายล้านบาท นายอำเภอเร่งสำรวจเพื่อช่วยเหลือแล้ว เมื่อวันที่ 24 พ.ค.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานจากบ้านหมื่นฤาชัย ต.พบพระ อ พบพระ จ.ตาก หลังจากฝนตกหนักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้น้ำป่าไหลมาร่วมกับน้ำในแม่น้ำเมยที่ล้นตลิ่ง ไหลทะลักเข้าแปลงสวนพริกของเกษตรกรผู้ปลูกพริกจมน้ำไป กว่า 500 ไร่ เสียหายทั้งหมด พริกเริ่มเน่า ลำต้นเหี่ยวเฉาและส่งกลิ่นเหม็น เพราะดินที่ไหลมาทับถมเป็นดินเหนียว ทำให้ต้นพริกตายหมด จะเหลือพริกที่ดีอยู่บ้าง คือปลูกไว้ที่สูงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ชาวบ้านต้องลงแขกช่วยกันเก็บพริกที่เหลือให้เสร็จใน 2 วัน ไม่เช่านั้นพริกทั้งหมดจะเน่าเสียไป นางตง แซ่ย่าง อายุ 48 ปี อยู่บ้านเลขที่ 29 หมู่ที่ 1 บ้านคีรีน้อย ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ บอกว่า ตนปลูกพริกจำนวน 5 ไร่ วันนี้ได้นำคนงานมาเก็บพริกเขียว ถ้าไม่รีบเก็บวันนี้ก็จะเน่าตายหมด […]

เชียงใหม่ ชลประทานเปิดศูนย์จัดอำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขและบรรเทาวิกฤติภัยแล้ง

สำนักงานชลประทานที่ 1 เปิดศูนย์จัดอำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขและบรรเทาวิกฤติภัยแล้ง ปี 2562/63 รับเรื่องร้องเรียนปัญหาเรื่องน้ำตลอดลำน้ำแม่ปิงเชียงใหม่-ลำพูน เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งเรื่องการใช้น้ำ เปิดสถิติย้อนหลัง 60 ปีพบแล้งจัดเป็นอันดับ 2 รองจากปี 2522 และเตรียมแก้มลิงสำรองน้ำไว้แล้ว 10 แห่ง นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิด ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ แก้ไขและบรรเทาวิกฤตภัยแล้ง ปี 2562/63 ในเขตจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน สำนักงานชลประทานที่ 1 เพื่อเป็นจุดรับเรื่องร้องเรียนปัญหาเรื่องน้ำของเกษตรกรที่ใช้น้ำปิง โดยมี นายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมด้วย นายอำเภอจอมทอง นายอำเภอดอยหล่อ นายอำเภอเมืองลำพูน นายอำเภอป่าซาง นายอำเภอบ้านโฮ่ง นายอำเภอเวียงหนองล่อง รวมถึง ปภ.จังหวัดลำพูน นายกเทศมนตรีในพื้นที่จังหวัดลำพูน ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนกลุ่มผู้ใช้น้ำ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาเรื่องน้ำ แห่งที่ 5 (ฝายวังปาน) จังหวัดลำพูน การเปิดศูนย์ฯ […]

เกษตรสันป่าตอง จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ นำความรู้สู่การปฏิบัติ

วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่าย) ต.ท่าวังพร้าว เกษตร จ.เชียงใหม่ นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ซึ่งเป็นนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในลักษณะการจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการด้านการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรนำความรู้ไปปฏิบัติ และเผยแพร่แก่เกษตรกรต่อไป ทั้งนี้ เกษตร จ.เชียงใหม่ กล่าวว่าการจัดงานวัน Field Day ในครั้งนี้ เกษตรกรจะได้นำองค์ความรู้ไปประยุกต์ในไร่นา ทำให้เกิดประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร พร้อมทั้งน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ในการประกอบอาชีพต่อไป ด้านสำนักงานเกษตร อ.สันป่าตอง โดย นายบุญศรี พาลมูล เกษตร อ.สันป่าตอง ได้บูรณาการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการจัดนิทรรศการให้ความรู้ อาทิ เช่น ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านแมลงเศรษฐกิจ จ.เชียงใหม่, สำนักงานประมง จ.เชียงใหม่, สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ […]

ชลประทานลำปาง แจงสถานการณ์น้ำในอ่างที่รับผิดชอบ พร้อมให้การช่วยเหลือเกษตรกร

นายณรงค์ศักดิ์ โอสธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานในการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันหมอกควันไฟป่า และป้องกันแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้ง จังหวัดลำปาง ในส่วนของสำนักงานชลประทานที่ 2 มีนายธนิต คำมีอ้าย หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ผู้แทนโครงการชลประทานลำปาง และนายวศิน ลีลาชินาเวศ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ผู้แทนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบาย และแนวทางแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และป้องกันแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้ง มีการบูรณาการงานร่วมกับทุกหน่วยงาน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ในภาพรวมจังหวัดลำปาง อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ เขื่อนกิ่วลม มีปริมาณน้ำในอ่าง 53.870 ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 50.72 ของความจุอ่าง และเขื่อนกิ่วคอหมา มีปริมาณน้ำในอ่าง 104.884 ลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 61.59 ของความจุอ่าง ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 28 แห่ง มีปริมาณน้ำร้อยละ 60-80 จำนวน 1 แห่ง ปริมาณน้ำร้อยละ 30-60 […]

กระทรวงเกษตรฯ เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ด้านการเกษตร ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ปี 2563

วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดแถลงข่าวสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ประจำสัปดาห์ ตามนโยบายจังหวัดเชียงใหม่ที่ต้องการเผยแพร่การปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนผ่านสื่อมวลชน โดยมีนายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุม ในการนี้ หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าร่วม แถลงข่าวในหัวข้อเรื่อง “การแจ้งเตือนเกษตรกรเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง” เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวถึงภาพรวม ของการเตรียมการรับสถานณ์ภัยแล้ง ของหน่วยงานในกระทรวงฯ ซึ่งในส่วนการบริหารจัดการน้ำ กรมชลประทานได้ให้ข้อมูลถึง แผนการจัดสรรน้ำในเขื่อน สำคัญและโครงการส่งน้ำของจังหวัดเชียงใหม่ (เขื่อนแม่งัดและเขื่อนแม่กวงอุดมธารา) เพื่อวางแผนในการปล่อยน้ำให้เพียงพอต่อการใช้อุปโภคบริโภค รวมไปถึงการนำน้ำไปใช้ในด้านการเกษตร ด้านสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ได้รายงานถึง การความพร้อมของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งได้สั่งการให้สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ ประเมินสถานการณ์และพื้นที่เสี่ยง ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร หลังจากที่ทำการเพาะปลูกให้เป็นปัจจุบันเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือต่อไป และเมื่อเกิดภัยให้เร่งประเมินความเสียหาย เพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ ได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ เพื่อที่จะรายงานให้สำนักงานเกษตรจังหวัดทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป

“เกษตร จ.เชียงใหม่ ประชุมเตรียมการการประกวด ไม้ดอกไม้ประดับ งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 43 “

วันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 44 ประจำปี 2563 ซึ่งสำนักงานงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากจังหวัดเชียงใหม่ ให้ดำเนินการจัดนิทรรศการ การประกวดไม้ดอกไม้ประดับ โดยเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เป็นกรรมการในคณะกรรมการอำนวยการ, กรรมการในคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ และเป็นประธานกรรมการในคณะการฝ่ายจัดนิทรรศการ ในการนี้ ชมรมผู้ปลูกเลี้ยงไม้ดอกไม้ประดับ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

พะเยา เกษตรกรปลูกฝรั่งพันธ์กูจิมสร้างรายได้งาม

เกษตรกรในพื้นที่ ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา ปลูกฝรั่งพันธ์กูจิม แบบอินทรีย์สามารถออกผลผลิตขายสร้างรายได้ดี โดยในแต่ละปีสามารถเก็บผลผลิตได้แทบทุกวันซึ่งจะมีรสชาติที่หวาน กรอบ อร่อย และเป็นที่ต้องการของตลาด นายอุดม มะรังสี เกษตรกรวัย 52 ปี ในพื้นที่หมู่ที่ 12 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา กำลังเข้าทำการดูและและเก็บผลฝรั่งพันธ์กูจิม ที่เขาทำการปลูกไว้กว่า 1,000 ต้น เมื่อ 7 ปีที่ผ่านมา หลังเคยใช้พื้นที่ดังกล่าวทำการปลูกลิ้นจี่มา และต่อมาก็ทำการเปลี่ยนเป็นปลูกฝรั่งดังกล่าวซึ่งขณะนี้สามารถที่จะเก็บผลผลิตได้เป็นจำนวนมากและมีลูกขนาดใหญ่ นอกจากนั้นยังมีรสชาติหวาน กรอบ อร่อย ซึ่งในแต่ละปีสามารถเก็บผลผลิตได้ตลอดแทบทุกวัน โดยเฉลี่ยต่ออาทิตย์สามารถเก็บผลผลิตได้มากกว่า 300 กิโลกรัม นอกจากนั้นฝรั่งในสวนแห่งนี้ยังเป็นฝรั่งไร้สารที่ใช้การดูแลแบบธรรมชาติและวิธีการห่อผลทุกผล ซึ่งจะไม่ใช้สารเคมีฉีดพ่นเพื่อกำจัดแมลง โดย นายอุดม กล่าวว่า สวนฝรั่งของตนเองนั้นปลูกมาแล้วประมาณ 7 ปี โดยเรียกสายพันธ์ว่า พันธ์กูจิม ซึ่งแรกเริ่มพื้นตรงนี้เคยเป็นสวนลิ้นจี่มาก่อน แต่การบริหารจัดการค่อนข้างยาก และต้องใช้สารเคมี ประกอบกับการใช้แรงงานดูแลก็มาก จากนั้นตนเองก็เลยแปรเปลี่ยนนำพันธ์ของฝรั่ง ซึ่งถือว่าเป็นพันธ์พื้นเมือง มาผสมกับฝรั่งกิมจู และได้พันธ์ที่มีความหวาน กรอบ […]

ข่าวดีลำไยปีนี้! คาดส่งออก 8 แสนตันทะลุ 3 หมื่นล้านบาท

สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานสถานการณ์ลำไยในประเทศปี 2563 ว่า จากการที่ปี 2562 มีเนื้อที่ให้ผลผลิต 1,169,496 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 61 ราว ๆ 2 % จากเนื้อที่ 1,146,339 ไร่ แต่ผลผลิตลดลงจาก 1,055,847 ตัน มาเป็น 1,011,276 ตัน เพราะผลผลิตต่อไร่ที่เคยได้ 921 กก.ลดเหลือ 865 กก./ไร่ ทำให้ผลผลิต โดยรวมลดลงการผลิตบริโภคภายในประเทศ ส่วนใหญ่เป็นผลสด ส่วนผลิตภัณฑ์แปรรูป อาทิลำไยอบแห้ง, ลำไยกระป๋องและลำไยแช่แข็งบริโภคในประเทศน้อย เน้นส่งออก ซึ่งในปี 62 มีปริมาณการบริโภคในประเทศกว่า 5 หมื่นตัน ทั้งนี้ไทยเป็นผู้ส่งออกลำไยรายใหญ่ของโลก ในช่วงปี 2558 – 2562 ปริมาณการส่งออกและผลิตภัณฑ์แปรรูปลำไยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จะเห็นได้จากปี 58 มูลค่าส่งออก 15,813 ล้านบาท ปี […]

สถาบัน APi จัดงานใหญ่ “APi Parade 2020” เกษตรนวัตกรรมนำเศรษฐกิจไทย

สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (APi) กรมการค้าต่างประเทศ เตรียมจัดงาน “APi Parade 2020” เกษตรนวัตกรรมนำเศรษฐกิจไทย ในระหว่างวันที่ 14 – 20 มกราคม 2563 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ขนทัพสินค้าเกษตรนวัตกรรมกว่า 40 ร้าน ให้เลือกชม ชิม ช้อป กันจุใจ นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการที่ได้มีการนำสินค้าเกษตรของไทยมาแปรรูป โดยใช้นวัตกรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มกับสินค้าเกษตร สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม หรือ สถาบัน APi กรมการค้าต่างประเทศ มีกำหนดจัดงาน “APi Parade 2020” เกษตรนวัตกรรมนำเศรษฐกิจไทย ในระหว่างวันที่ 14 – 20 มกราคม 2563 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา […]

อ.สันกำแพง ประชุมประจำเดือน เกษตรอำเภองดเผาตอซังข้าว

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 3 มกราคม 2563 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯที่ว่าการอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการประชุมประจำเดือน กำนัน ผญบ. มี นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอสันกำแพง เป็นประธาน พร้อม หน.ส่วนราชการต่าง ๆ โดยทาง นายมานิตย์ ซูยกปิน ประธานชมรมกำนัน ผญบ.อ.สันกำแพง ได้นำ กำนัน ผญบ.ผช.สว.แพทย์ประจำตำบลร่วมประชุม 343 คน ทั้ง 10 ตำบล 100 หมู่บ้าน กันอย่างพร้อมเพียบ จากนั้นทาง พ.ต.อ.วาชรัตน์ มูลวงษ์ ผกก.สันกำแพง ซึ่งมารับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ได้มาแนะตัวให้กำนัน ผญบ.รู้จักอย่างเป็นกันเองด้วยรอยยิ้มพร้อมประวัติการทำงาน ผกก.มาหลายที่ ครั้งสุดท้ายมาจาก สภ.ช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ และยังมี พ.ต.ท.สมศักดิ์ หอมยศ รอง.ผกก.ป.สภ.สันกำแพง […]

1 106 107 108