ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก  ตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าไม้ห้วยลู่เพื่อช่วยเหลือชุมชนชาวมลาบรี ตามพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น.ที่บ้านห้วยลู่ หมู่ที่ 5 ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พร้อมคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการอนุรักษ์ป่าไม้ห้วยลู่ ตามพระราชดำริ บ้านห้วยลู่  โดยมีนายสัมฤทธิ์  สวามิภักค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ตัวแทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ จากนั้นได้รับฟังบรรยายสรุปความคืบหน้าในพื้นที่โครงการ ซึ้งปัจจุบัน มีชาวมลาบรี (ชนเผ่าผีตองเหลือง) อาศัยอยู่ จำนวน 18 ครัวเรียน ประชากรทั้งหมด จำนวน  71 คน
พร้อมกันนี้ ได้ฟังความคิดเห็นของผู้นำชุมชนชาวมลาบรี  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา ว่าสิ่งที่ชุมชนชาวมลาบรีต้องการให้ส่วนราชการช่วยเหลือ โดยใช้แนวคิด”ปลูกเรียน ตามใจผู้อยู่”   โดยผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก  ได้เสนอแนวคิดในการสร้างอาชีพให้ชาวมลาบรี บ้านห้วยลู่ โดยการปลูกผัก ผลไม้เมืองหนาว โดยปลอดสารพิษ แจ้งให้ส่วนราชการต่าง ๆ ดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวมลาบรี ให้ดียิ่งขึ้น   โดยในปีงบประมาณ 2562 กรมทางหลวง โดยทางหลวงชนบทน่าน  ได้รับอนุมัติ สร้างถนน เพื่อสะดวกในการเดินทาง    ซึ่งชนเผ่าชาวมลาบรี ที่บ้านห้วยลู่    ได้เสนอแนวคิดว่าต้องการอยู่กับป่า เพื่อดูแลป่าไม้ และวิถีชีวิตที่อยู่กับป่าตั้งแต่ดั้งเดิม  นอกจากนี้ ได้เสนอขอความช่วยเหลือ 3 อย่าง คือ 1.ด้านการพัฒนา ต้องค่อยเป็นค่อยไป  2.ด้านการศึกษา อยากให้บุตรหลานของชนเผ่าได้รับการศึกษา 3. ด้าน สุขขอนามัยและสิ่งแวดล้อม และไม่อยากให้ส่วนราชการต่างๆ ไม่เข้าไปมาก เนื่องจากเกิดอึดอัด เมื่อคุ้นเคยแล้วก็จะยินดีที่จะให้เข้าไปเยอะๆ  จากนั้นได้เดินทางไปประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่ ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการช่วยเหลือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวมลาบรี ให้ดียิ่งขึ้น   และได้เน้นย้ำ 2 ข้อ คือ 1.ชาวมลาบรีบ้านห้วยลู่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 2.ชนชาวมลาบรี จะไม่ใช้สารพิษ สารเคมีในการ ปลูกพืชผัก ต่างๆ   เพื่อเป็นแหล่งอาหาร ของชุมชนชาวมลาบรี โดยทางกองทัพบก จะดำเนินการส่งทหารพันธุ์ดี  เข้าไปช่วยเหลือ ในการส่งเสริมอาชีพในด้าน การทำการเกษตรกรรมปลูกพืชผักสวนครัว พืชผักปลอดสารเคมี  ตามพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี   ที่ต้องการให้ ชุมชนชาวมลาบรี   ได้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น