จ.พะเยา จัดมหกรรมข่วงวัฒนธรรมคนเมืองวัดเชียงทอง

0
268
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต) มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับวัดเชียงทอง และชุมชนชาวบ้านตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จัดมหกรรมข่วงคนเมืองเพื่อเป็นการสืบสาน วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตพื้นบ้านล้านนา ทั้งอาหารพื้นเมือง ดนตรีพื้นบ้านล้านนา และเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่าง ชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน
การแสดงศิลปะล้านนา รวมทั้งการแข่งขันสะล้อซอซึง และการแข่งขันการทำอาหารลาบเนื้อ ซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านล้านนา ถูกนำมาแสดงในงานมหกรรมข่วงวัฒนธรรมคนเมืองที่ทางมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกับวัดเชียงทองและชุมชนชาวบ้านในพื้นที่ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตพื้นบ้านล้านนา ทั้งอาหารพื้นเมือง ดนตรีพื้นบ้านล้านนา รวมทั้งวิถีชีวิตของชุมชนในพื้นที่

โดยกิจกรรมได้จัดให้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาการแข่งขันวงสะล้อซอซึงของเด็กเยาวชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา และการแข่งขันลาบเนื้อ ซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านล้านนาที่มีมาตั้งแต่อดีตของชาวบ้านใน 16 ชุมชนของตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ตลอดจนถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมของคนในชุมชนที่นำมาถ่ายทอดให้ผู้ที่เข้าโรงงานได้รับชมและรับฟัง โดยในการกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีชาวบ้านชุมชนเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ตลอดจนถึงนักท่องเที่ยว โดยมีศิลปินที่เป็นตัวแทนของศิลปินล้านนาคือครูแอ๊ด เดอะสะล้อ (นายภานุทัต อภิชนาธง) เข้าร่วมถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมในครั้งนี้ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น