นอภ.แม่ทา มอบรางวัลโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะ ด้วยวิถี 5 ส.

0
177
เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วัดทาสบเมย ชุมชนบ้านทาสบเมย และเทศบาลตำบลทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ ของอำเภอแม่ทา จ.ลำพูน ซึ่งผ่านการประเมินผลการดำเนินงาน “โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะ ด้วยวิถี 5 ส. ที่ทุกภาคมีส่วนร่วม” โดยมี นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานในพิธี ถวายและมอบโล่รางวัลเกียรติคุณ แด่ พระครูปลัดสิริมงคล ถิรญาโณ เจ้าอาวาสวัดทาสบเมย ได้รับการถวายโล่รางวัลสำหรับวัดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทาขุมเงินได้รับโล่รางวัล สำหรับภาคหน่วยงานของรัฐที่ร่วมสนับสนุนร่วมกับวัดทาสบเมย นายภาณุพงศ์ อุ่นนันกาศ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านทาสบเมย ได้รับประกาศเกียรติคุณสำหรับภาคประชาชนที่สนับสนุนโครงการดังกล่าวร่วมกับวัดทาสบเมย

ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการโดย คณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน ฝ่ายสาธารณูปการ ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) อ.แม่ทา จ.ลำพูน ในงานประชุมคณะสงฆ์อำเภอแม่ทา งานธรรมะสัญจรพัฒนาจิตใจระดับอำเภอแม่ทา โดยมีคณะพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ ส่วนราชการ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และนักเรียน อ.แม่ทา ได้มาร่วมงานจำนวนมาก ณ วัดทากาศ ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น