จังหวัดลำพูน มุ่งจัดการระบบจราจรทางบก เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาการจัดการจราจรและการขนส่งของจังหวัด

0
23
จังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดลำพูน (อจร.) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 เพื่อจัดระบบการจราจรทางบก บูรณาการการพัฒนาและแก้ไขปัญหา รวมทั้ง กำหนดแนวทางในการให้บริหารจัดการจราจร และการขนส่งของจังหวัดลำพูน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เมื่อวันที่6 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานจัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดลำพูน (อจร.) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 เพื่อบูรณาการความคิดในการพัฒนา และแก้ไขปัญหา รวมทั้งหาแนวทางมาตรการในการบริหารจัดการจราจรและการขนส่งของจังหวัดลำพูน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดยแขวงทางหลวงลำพูน ได้นำเสนอเรื่องเพื่อทราบสืบเนื่องความคืบหน้าในการก่อสร้างทางเชื่อมถนนทางหลวงหมายเลข 106 กับถนนอ้อมเมืองบริเวณแยกเหมืองง่า , ความคืบหน้าในการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 114 ตอนดอยติ – ลำพูน และการศึกษาการก่อสร้างถนนสายใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ –ลำพูนและเรื่องที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนตำบลต้นธง กรณีขอสร้างทางแยกพร้อมติดตั้งสัญญาณไฟจราจรถนนสายเลี่ยงเมือง บริเวณบ้านสันต้นธง – บ้านจักรคำภิมุข เนื่องจากได้รับความเดือดร้อน โดยมีจุดกลับรถที่ห่างจากจุดเดิมประมาณ 2.5 กิโลเมตร ซึ่งเป็นระยะทางที่ไกล และไม่มีความปลอดภัย ซึ่งประธานฯ ได้มอบฝ่ายเลขาฯ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาและติดตามการดำเนินงาน
ส่วนความคืบหน้าการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ และปรับปรุงเชื่อมต่อผิวทางบริเวณจุดตัดของทางรถไฟ ทางหลวงหมายเลข 114 ช่วงดอยติ-ลำพูน ตามรูปแบบสัญญา ผู้รับจ้างได้เข้าพื้นที่แล้วอยู่ระหว่างขนย้ายเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ รื้อถอนสิ่งสาธารณูปโภค ระยะเวลาทำการ 990 วัน สิ้นสุดสัญญา วันที่ 20 มีนาคม 2565
รวมถึงการรื้อย้ายสาธารณูปโภคบริเวณจุดตัดทางรถไฟ ทางหลวงหมายเลข 1136 ช่วงตอนเหมืองง่า – ลำพูน ซึ่งเป็นโครงการที่มีลักษณะการก่อสร้างขยายทางหลวงจากขนาด 2 ช่องจราจร เป็นทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจร การขยายทางแยกเหมืองง่า โดยสภาพพื้นที่จริงในปัจจุบันมีสาธารณูปโภคของการรถไฟฯ ซึ่งกีดขวางการก่อสร้าง และมีรูปแบบไม่สอดรับกับการก่อสร้าง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวต้องใช้งบประมาณค่อนข้างมาก
ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานที่ประชุม มอบฝ่ายเลขาฯ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนและศึกษาข้อมูลให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นและนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาและสร้างความรู้ ความเข้าใจกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในการก่อสร้างเส้นทางโครงการดังกล่าวต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น