ประเพณีตานก๋วยสลากภัตวัดหลวง วัดพระธาตุค้ำช้าง วรวิหาร น่าน ประจำปี 2562

0
199
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่วัดช้างค้ำวรวิหาร พระอารามหลวง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน นายสัมฤทธิ์  สวามิภักค์ รอง ผวจ.น่าน, พล.ต.ดุษิต ปุระเสาร์ ผบ.มทบ.38, นายสุรพล เธียรสูตร นายก ทม.น่าน ร่วมกับ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน ร่วมงานประเพณีถวายสลากภัตหรือตานก๋วยสลาก เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นที่สืบทอดมาตั้งแต่โบราณ ซึ่งประเพณีถวายสลากภัต เป็นประเพณีที่เก่าแก่ของชาวล้านนา การถวายสลากภัตเป็นประเพณีที่ได้มีการปฏิบัติสืบต่อกันมา  ซึ่งตามประวัติความเป็นมาประเพณีตานก๋วยสลาก เป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล ที่ได้มีการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงรุ่นคุณปู่-ย่า/ตา-ยาย/พ่อ-แม่ และลูกหลานในปัจจุบัน

นายสุรพล  เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองน่าน กล่าวว่า  “การถวายทานก๋วยสลากภัต ถือว่า ผู้ทำบุญเป็นคนโชคดี ทั้งผู้รับและผู้ให้ ซึ่งต้องจัดขึ้นที่วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร เป็นวัดของเจ้าผู้ครองนครน่าน ซึ่งในสมัยโบราณเป็นวัดแรกเริ่มต้น เริ่มการแข่งเรือยาวประเพณีของ จ.น่าน ที่จะทำการแข่งขันเรือยาว ประเพณีของ จ.น่าน นัดเปิดสนาม  ในวันที่ 14-15 กันยายน 2562 นี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น