ประชาชนชาวลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ “พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย”

0
137

หน่วยงานด้านการแพทย์ สาธารณสุข และองค์กรภาครัฐ-เอกชน ใน จ.ลำปาง ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย” ร่วมน้อมจิตแสดงกตเวทิตาสดุดีพระเกียรติคุณ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562
โรงพยาบาลลำปาง ร่วมกับ หน่วยงานองค์กรด้านการแพทย์ การพยาบาล และหน่วยงานด้านสาธารณสุขประจำพื้นที่ จ.ลำปาง จัดงานรัฐพิธีถวายราชสักการะสดุดีพระเกียรติคุณ พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย เนื่องในงานวันมหิดล 24 กันยายน 2562 ร่วมกันแสดงกตเวทิตาจิตวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระราชาอนุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ซึ่งตั้งประดิษฐานอยู่ภายในพื้นที่ รพ.ลำปาง โดยมี นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผวจ.ลำปาง เป็นประธานพิธี นำคณะผู้บริหาร รพ.ลำปาง สสจ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง และผู้บริหารจากหน่วยงานองค์ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนในพื้นที่ จ.ลำปาง รวมถึงข้าราชการจากทุกสังกัดหน่วยงาน ทั้งฝ่ายพลเรือน อัยการ ทหาร ตำรวจ ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะเบื้องหน้าพระราชาอนุสาวรีย์ฯ
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตา และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวง ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย” และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ เผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ ให้ปรากฏแก่ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ที่พระองค์ฯ ได้ทรงบำเพ็ญคุณประโยชน์แก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุขของประเทศไทย อย่างหาที่สุดมิได้
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงเป็นพระราชโอรส ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พระองค์ทรงสำเร็จวิชาทหารเรือจากประเทศเยอรมันนี พร้อมทั้งได้รับประกาศนียบัตรการสาธารณสุข และปริญญาแพทย์ศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตเกียรตินิยม จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทางด้านการแพทย์มากมาย ทรงอุทิศทั้งพระราชทรัพย์ พระวรกาย พระสติปัญญา เพื่อการแพทย์โดยแท้ โดยได้ทรงเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ และพัฒนาการเรียนการสอน ทรงพระราชทานทุนเพื่อการวิจัยค้นคว้าและการศึกษา เพื่อให้การผลิตแพทย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการวางรากฐานให้แก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุขของไทย ทำให้เกิดการพัฒนาเจริญก้าวหน้า ทัดเทียมกับอารยประเทศในกาลเวลาต่อมา
ด้วยพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศชาติ เป็นอเนกประการทำให้แพทย์และประชาชนทั่วไปถวายพระสมัญญาภิไธยว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” และได้เรียกวันที่ 24 กันยายน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์ท่านว่า “วันมหิดล” และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ได้เวียนมาบรรจบถึง จ.ลำปาง โดย รพ.ลำปาง พร้อมด้วยประชาชนทุกหมู่เหล่า จึงได้พร้อมใจร่วมกันประกอบพิธี วางพวงมาลาถวายสักการะต่อพระราชาอนุสาวรีย์ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ร่วมรำลึกถึงพระเมตตาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ อันล้นพ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น