พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 10 – 16 ตุลาคม 2562

0
119
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมการคาดหมาย ในช่วงวันที่ 10 – 12 ต.ค. 62 บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองอย่างต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ส่วนในช่วงวันที่ 13 – 16 ต.ค. ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงในระยะแรก หลังจากนั้นจะมีฝนลดลง และอุณหภูมิจะลดลง 1 – 3 องศาเซลเซียสในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
อนึ่ง พายุระดับ 5 ไต้ฝุ่น (ฮากีบิส) บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกเฉียงเหนือ คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่ 12 – 13 ตุลาคม 2562 นี้ ผู้ที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วย ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 13 – 16 ต.ค. 62 ขอให้ประชาชนในบริเวณทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวไว้ด้วย ส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และควรหลีกเลี่ยงเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 10 – 12 ต.ค. 62 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนปกคลุมภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกฉียงเหนือตอนบน และทะเลจีนใต้ ส่งผลทำให้มี ลมตะวันออกเฉียงใต้ และลมตะวันออก พัดปกคลุมประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
ส่วนในช่วงวันที่ 13 – 16 ต.ค. 62 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน และทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงในระยะแรก หลังจากนั้นในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอุณหภูมิลดลง สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังปานกลาง
ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 10 – 12 ต.ค. 62 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 13 – 16 ต.ค. 62 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 – 60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง อุณหภูมิจะลดลง 1 – 3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 18 – 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 10 – 12 ต.ค. 62 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 – 30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 13 – 16 ต.ค. 62 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 – 40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 19 – 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม.ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 10 – 12 ต.ค. 62 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 – 40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 13 – 16 ต.ค. 62 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 – 60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10 – 25 กม./ชม.
ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 – 60 ของพื้นที่ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยในช่วงวันที่ 13 – 16 ต.ค. 62 มีลมกระโชกแรง ในช่วงวันที่ 10 – 12 ต.ค. 62 ลมตะวันออก ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1 – 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 13 – 16 ต.ค. 62 ลมตะวันออก ความเร็ว 15 – 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 34 องศาเซลเซียส
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก(ฝั่งอ่าวไทย) มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 – 60 ของพื้นที่ตลอดช่วง กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ในช่วงวันที่ 10 – 12 ต.ค. 62 ลมตะวันออก ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1 – 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 13 – 16 ต.ค. 62 ลมตะวันออก ความเร็ว 20 – 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 34 องศาเซลเซียส
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก(ฝั่งอันดามัน) มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 – 60 ของพื้นที่ตลอดช่วง กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ในช่วงวันที่ 10 – 12 ต.ค. 62 ลมตะวันออก ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1 – 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 13 – 16 ต.ค. 62 ลมตะวันออก ความเร็ว 15 – 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 35 องศาเซลเซียส
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงวันที่ 10 – 12 ต.ค. 62 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 – 40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 – 35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 13 – 16 ต.ค. 62 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมกระโชกแรง อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10 – 25 กม./ชม. นายธาดา ศรัทธา ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น