มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์ ได้จัดกิจกรรมวิ่ง “พาหนูสู่ฝัน” ระดมทุนการกุศลเพื่อสนับสนุนการศึกษา ให้แก่เด็กในพื้นที่ห่างไกล

0
54
มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์ ได้จัดกิจกรรมวิ่ง “พาหนูสู่ฝัน” ระดมทุน เดิน วิ่ง การกุศลเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กในพื้นที่ ห่างไกลและแนวชายขอบของประเทศ ซึ่งมีกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่ใช้ภาษาแม่ (ภาษาท้องถิ่น) ของตนเองใน ชีวิตประจำาวัน อาทิเช่น กะเหรี่ยง , ม้ง , ลาหู่ , มอญ , ไทยใหญ่ , คะฉิ่น , ละเวือะ , เมี่ยน เป็นต้น
ทางมูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร จึงได้จักกิจกรรมนี้เพื่อประชาสัมพันธ์แนวทางการสอนนี้ให้เป็นที่รู้จักแก่คนในสังคม เพื่อเปิดโอกาสให้คนทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วม หากประชาชนท่านได้สนใจ สามารถเข้าร่วมงานนี้ได้ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น