เชิญชวน! เทศกาลการแสดง GETFEST หรือ Get-festival ของนักศึกษาสาขาศิลปะการดนตรีและการแสดง คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0
48
“เปิดโลกทัศน์การแสดงจากเยาวชนสู่สาธารณชน ‘GETFEST’ เทศกาลการแสดง จากโปรดักชั่น การแสดงของนักศึกษาสาขาศิลปะการดนตรีและการแสดงคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”
เนื่องด้วยทางสาขาศิลปะการดนตรีและการแสดง คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการจัด งานเทศกาล การแสดง GETFEST หรือ Get-festival ในวัน พุธ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 งานเทศกาล ครั้งนี้ รวบรวมไปด้วยศาสตร์การแสดงมากมาย ประกอบไปด้วย การเต้น การออกแบบท่าทางของร่างกาย การเล่นดนตรี การอ่านบทละคร การแสดงละครเวที
GETFEST งานเทศกาลการแสดงจากพลังของคนรุ่นใหม่ เทศกาลการแสดงครั้งนี้เกิดจาก นักศึกษา สาขาศิลปะการดนตรีและการแสดง ชั้นปีที่ 4 คณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประกอบกับความ ร่วมมือจากเด็กและเยาวชนต่างสถาบัน หรือเยาวชนภายนอก ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลการแสดงครั้งนี้ การใช้ทักษะที่โดดเด่น และความหลงใหลในศาสตร์การแสดง เป็นเหมือนสื่อกลางที่ดึงดูดให้เด็กและเยาวชน เหล่านี้ได้มีโอกาสมาพบปะกัน และร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานที่ยิ่งใหญ่ ในเทศกาลครั้งนี้
มันคงจะเป็นการดีถ้าเด็กและเยาวชนสมัยนี้ ได้มีสิทธิที่จะออกมาป่าวประกาศ และแสดงความคิดเห็นต่อมุมมอง ความคิด และปัญหาของสังคมปัจจุบัน เพื่อเป็นกระบอกเสียงสู่สาธารณชน เราทุกคนไม่ หยุดนิ่งที่ต้องการจะสะท้อนแนวคิดและปัญหาสังคมปัจจุบัน เราต้องการเป็นพลังของคนรุ่นใหม่ที่จะเป็น ตัวแทนในการแสดงความคิดเห็นออกมาผ่านการแสดงที่มีรสนิยม มิได้มีแต่เพียงความบันเทิง แต่เราต้องการ สร้างความตระหนักและนึกคิดถึงปัญหา เรื่องราวต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องสิทธิเสรีภาพสตรี การโดนเหยียดของ ความเป็นเพศสภาพ (LGBTQ) การโดน bully จากสังคม การแสดงความเชื่อหรือพิธีกรรมที่ผิด และยังมี มุมมองต่าง ๆ อีกมากมาย ที่ซ่อนอยู่ภายในการแสดงเหล่านี้

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น